Ledningssystem – Kurser och utbildning

Utbildningar inom ledningssystem

Alla organisationer behöver ett ledningssystem för att leda, styra och utveckla sin verksamhet i rätt riktning. Ledningssystemet skall stötta organisationen att nå strategier och mål och uppfylla olika intressenters krav och förväntningar och utgöra det formella ramverket i verksamheten som alla medarbetare berörs av.

Kurs i ledningssystem

Kunskap är en nyckel till framgång

Kännetecken för ett funktionellt ledningssystem är ett det är anpassat utifrån verksamhetens struktur, storlek och komplexitet. Det skall också vara enkelt, användarvänligt och dynamiskt och utgör grunden för organisationens förbättringsarbete. Våra kursledare arbetar också som konsulter och har stor erfarenhet att införa ledningssystem för respektive standard eller integrerade ledningssystem i de flesta typer av organisationer och branscher. Kursledarna har också gedigna kunskaper i utbildning och revision, vilket medverkar till att ni kommer få del av deras erfarenheter och kunskaper på ett verklighetsbaserat och konkret vis. Då kunskap är en nyckel till framgång, så erbjuder vi ett flertal utbildningar inom området ledningssystem. Utbildningar kan vara såväl öppna utbildningar eller e-learning, skräddarsydda företagsinterna eller kombinerade varianter. Oavsett form på utbildning så kommer kunskapen leda till att ert ledningssystem får de rätta förutsättningar att bli framgångsrikt. Det finns ett flertal standarder som man kan certifiera ledningssystemet emot. De tre vanligaste är ISO 9001 för kvalitetsledningssystem, ISO 14001 för miljöledningssystem och ISO 45001 för arbetsmiljöledningssystem. För organisationer som inte har behov av ett ISO certifierat ledningssystem, men ändå vill ha ett tredjeparts godkännande så finns Miljö- och kvalitetsdiplomering.

Företagsintern utbildning

På Husqvarna har vi ett långvarigt samarbete med Ramboll och företagsinterna utbildningar. Det blir ett bra tillfälle att samla gruppen med miljösamordnare och samtidigt få en utbildningsdag anpassat för vår verksamhet. Inte minst har vi alltid bra diskussioner och trevligt vid dessa tillfällen.
Husqvarna AB
Mats F Gustafsson, Miljöchef
Kursledaren Johan Sund från Ramboll höll under en heldag en företagsanpassad utbildning för våra internrevisorer (ISO 9001 och 14001). Alla var mycket nöjda och kände att dagen var utvecklande. Innehållet var lätt att förstå, tydligt strukturerat och med bra övningsexempel.
NSVA – Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB
Amanda Assarsson, Verksamhetsadministratör
Att ha tillgång till skräddarsydda utbildningar är guld värt för verksamheten eftersom innehåll och syfte tas emot på ett djupare plan och därav används på ett effektivare sätt. Engagemang från deltagarna ökar och de nyvunna verktygen som utbildningen ger kan på ett mer konkret och förståeligt sätt implementeras eller användas inom verksamheten med direkt verkan. Detta ger en bra grund för vidare utveckling av berört område man sökt kompetens i.
Skruf Snus AB
Erika Liedholm, OHSE Support

E-learning inom ledningssystem

Missa inte inspelningarna av våra kostnadsfria webbinarier

Kontakta oss

Nicole Klemets

Kursledare & Produktägare E-learning0709-27 45 06Läs mer >>
Kursledare Nicole Klemets

Christos Skodras

Lead Auditor och expert på IATF 16949Läs mer >>
rsmco_personal_00022