Värdeskapande ledningsystem – 2

Värdeskapande ledningsystem – 2

Ledningssystem syftar till att driva förbättring, säkerställa måluppfyllelse samt säkerställa efterlevnad av krav. Det ska även vara ett lämpligt och effektivt stöd för verksamheten och de anställda. Samtidigt ser vi att många ledningssystem inte alltid levererar detta värde. Önskar ni inspiration för att vidareutveckla och förbättra ert ledningssystem och er verksamhetsstyrning? I så fall är detta webbinariet för er!

Detta webbinarium är del 2 i vår serie om värdeskapande ledningssystem och vi rekommenderar att ni ser del 1 först.

Webbinarieledare

Nicole Klemets

Kursledare & Produktägare E-learning0709-27 45 06
Kursledare Nicole Klemets