Åsa Källvik

Jag har en mångårig erfarenhet som både miljö- och kvalitetschef och konsult inom miljö-, arbetsmiljö-, kvalitets och hållbarhetsområdet. Erfarenheten omfattar en rad olika branscher som avfallshantering, tillverkande industri, kultur och handel. Jag hjälper företag vid uppbyggnad, utveckling och implementering av ledningssystem samt stöttar verksamheter i deras hållbarhetsarbete. Den mångåriga erfarenheten medför att  jag har en god förståelse för olika verksamheters behov och utifrån detta kan ge stöd och hitta anpassade lösningar.