Miljöutbildning I Utbildningar inom miljö

Miljöutbildning

För att säkerställa ett effektivt miljöarbete och framgångsrika beslut krävs inte bara kompetens inom miljöfrågor utan även medvetenhet om de senaste lagkraven. På Ramboll erbjuder vi ett brett utbud av miljöutbildningar antingen på distans, på plats eller som e-learning. Saknar du något i vårt utbud? Hör av dig! Vid sidan av vårt öppna utbud kan våra miljöexperter även erbjuda skräddarsydda, företagsinterna utbildningar anpassade efter just era specifika behov.

miljöutbildning

Vi på Ramboll har lång erfarenhet av miljö och miljöarbete och kan erbjuda expertkunskap inom de flesta delar av miljöområdet.

Alla våra kursledare arbetar även som konsulter och har därmed med sig en bred palett av erfarenheter från både breda och specifika frågor, inom en mängd olika branscher. Det ger våra utbildningar en unik förankring till verkligheten. Vi erbjuder utbildningar inom ledningssystem både enligt ISO 14001 och miljödiplomering. Vi erbjuder även flertalet miljöutbildningar kopplat till aktuell lagstiftning, innefattande produkt och kemikaliekrav samt transport av farligt gods.

E-learning inom miljöområdet

Företagsintern utbildning

På Husqvarna har vi ett långvarigt samarbete med Ramboll och företagsinterna utbildningar. Det blir ett bra tillfälle att samla gruppen med miljösamordnare och samtidigt få en utbildningsdag anpassat för vår verksamhet. Inte minst har vi alltid bra diskussioner och trevligt vid dessa tillfällen.
Husqvarna AB
Mats F Gustafsson, Miljöchef
Kursledaren Johan Sund från Ramboll höll under en heldag en företagsanpassad utbildning för våra internrevisorer (ISO 9001 och 14001). Alla var mycket nöjda och kände att dagen var utvecklande. Innehållet var lätt att förstå, tydligt strukturerat och med bra övningsexempel.
NSVA – Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB
Amanda Assarsson, Verksamhetsadministratör
Jag skulle verkligen vilja rekommendera utbildningen Värdeskapande ledningssystem. då vi verkligen uppskattade det interaktiva sättet som genomfördes på och möjligheten att skräddarsy innehållet efter våra behov. Deltagarna på denna företagsinterna utbildning var mycket entusiastiska och kände stor inspiration för att vårt arbete att utveckla och införa vårt nya ledningssystem.
Region Skåne
Olof Sandkull
Att ha tillgång till skräddarsydda utbildningar är guld värt för verksamheten eftersom innehåll och syfte tas emot på ett djupare plan och därav används på ett effektivare sätt. Engagemang från deltagarna ökar och de nyvunna verktygen som utbildningen ger kan på ett mer konkret och förståeligt sätt implementeras eller användas inom verksamheten med direkt verkan. Detta ger en bra grund för vidare utveckling av berört område man sökt kompetens i.
Skruf Snus AB
Erika Liedholm, OHSE Support

Kontakta oss