Miljöutbildning för miljödiplomerade verksamheter

Ett grundkrav för en miljödiplomerad verksamhet är att all personal har genomgått en grundläggande miljöutbildning. Vi erbjuder både företagsintern utbildning och öppna uppsamlingstillfällen.

Ett grundkrav för en verksamhet som är eller vill bli godkänd enligt Svensk Milljöbas och därmed bli miljödiplomerad, är att all personal har genomgått en grundläggande utbildning i miljö- och hållbarhet. Vi erbjuder vår miljöutbildning för miljödiplomerade verksamheter både som företagsintern utbildning och öppen utbildning.

Miljöutbildning för all personal

Att personalen har kunskap om miljöfrågor och verksamhetens policy, mål och rutiner är en förutsättning för att ha ett välfungerande miljöarbete. Det gör att all personal känner sig delaktig i miljöledningssystemet och får möjlighet att bidra med förslag, kreativa idéer och input från sitt perspektiv. Utöver delaktighet så bidrar en grundläggande miljöutbildning till att säkerställa att personalen är medveten om sin roll i ett fungerande miljöledningssystem vilket minimeras riskerna för miljöavvikelser och bidrar till utveckling av företaget.

Grundläggande miljöutbildning

Ofta väljer man att hålla miljöutbildningen företagsintern för alla medarbetare samtidigt, men vår öppna utbildning fungerar som ett bra komplement för t.ex. nyanställda. Utbildningen tar ca en halvdag och behandlar bland annat grundläggande miljökunskap för miljödiplomerade verksamheter, miljöproblem, hållbar utveckling samt miljödiplomering. 

Vi kommer att visa på systematiken i ett fungerande miljöledningssystem och behandla alla steg i processen mot en Miljödiplomering. Dessutom kommer ni efter utbildningen att tydligare förstå miljöproblem på ett generellt plan men även koppla specifika miljöproblem till er specifika verksamhet och skapa möjligheter för er att med bakgrund av denna kunskap minska er miljöpåverkan.

Recensioner

miljödiplomering

Kurstillfällen på distans

Kurstillfällen på distans genomförs via Microsoft Teams eller motsvarande. Information kring utbildningen, allt kursmaterial och kontaktuppgifter till kursledare hittar du på vår digitala lärplattform Ramboll Learning. Rambolls distansutbildningar erbjuder givetvis möjligheter till nätverkande, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Kurs på distans

Fler kurser inom miljöområdet

Här hittar du fler kurser inom miljöområdet. Du kanske också är intresserad av vår E-learning för miljödiplomerade företag.


Beställningsvillkor

  • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
  • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.
  • Kursavgiften faktureras av oss vid kursstart. Betalningsvillkor: 30 dagar netto

Information

Öppen Utbildning

Miljöutbildning för miljödiplomerade verksamheter

Sökord

  • Miljödiplomering

Kursavgift

2.500 SEK (exkl. moms). Kursdokumentation ingår. På klassrumsutbildningar ingår även lunch och fika.

Datum

Distans
2024-10-08

Kl. 12:30-16:00

Kursanmälan

Miljöutbildning för miljödiplomerade verksamheter

Kontakt

Kontakta Ramboll Utbildning

Ramboll Utbildning

Support & Förfrågningar