Utbildningar inom revision

Utbildningar inom revision

Väl utförda revisioner är ett av de viktigaste verktygen för att arbeta med förbättringar och resultatet från dessa ger mycket värdefull information till ledningen om hur ledningssystemet fungerar och efterlevs. Då resultatet till stor del är förknippat med den interna revisor som utför revisionen, är det viktigt att revisorn har erforderliga teoretiska kunskaper och regelbundet utför revisioner.

2021-06-10_0b1ed554-1f3b-46c8-a1bc-18739ddce309

Värdeskapande revisioner

Flera av våra kursledare har lång erfarenhet av att genomföra värdeskapande revisioner i de flesta olika branscher i såväl stora som små organisationer. Vi utför revisioner utifrån en mängd olika kriterier som t.ex. ISO 9001, 14001, 45001, miljö- och arbetsmiljölagstiftning, Code of conducts, leverantörskrav mm. Några av våra medarbetare har dessutom erfarenhet som tredjepartsrevisorer åt olika certifieringsorgan. Våra revisionsutbildningar syftar till att inspirera och ge ett "nytt" synsätt på hur man kan utveckla det interna revisionsarbetet. Genom praktiska övningar och feedback från våra erfarna revisionsledare kommer deltagarna få färdigheter att utveckla sig själva och därmed revisionsverksamheten på hemmaplan. Vi har utbildat över 1 000 interna revisorer i våra öppna- och företagsinterna utbildningar genom åren. Om ni har flera medarbetare som behöver utbildas så är det fördelaktigaste för er en skräddarsydd företagsintern utbildning. Våra utbildningar är såväl grund-, som påbyggnad- och fördjupnings utbildningar som t.ex. grundläggande revisionsmetodik, processrevision och inriktning mot kvalitet, arbetsmiljö, miljö och hållbarhet.

Företagsintern utbildning

På Husqvarna har vi ett långvarigt samarbete med Ramboll och företagsinterna utbildningar. Det blir ett bra tillfälle att samla gruppen med miljösamordnare och samtidigt få en utbildningsdag anpassat för vår verksamhet. Inte minst har vi alltid bra diskussioner och trevligt vid dessa tillfällen.
Husqvarna AB
Mats F Gustafsson, Miljöchef
Kursledaren Johan Sund från Ramboll höll under en heldag en företagsanpassad utbildning för våra internrevisorer (ISO 9001 och 14001). Alla var mycket nöjda och kände att dagen var utvecklande. Innehållet var lätt att förstå, tydligt strukturerat och med bra övningsexempel.
NSVA – Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB
Amanda Assarsson, Verksamhetsadministratör
Att ha tillgång till skräddarsydda utbildningar är guld värt för verksamheten eftersom innehåll och syfte tas emot på ett djupare plan och därav används på ett effektivare sätt. Engagemang från deltagarna ökar och de nyvunna verktygen som utbildningen ger kan på ett mer konkret och förståeligt sätt implementeras eller användas inom verksamheten med direkt verkan. Detta ger en bra grund för vidare utveckling av berört område man sökt kompetens i.
Skruf Snus AB
Erika Liedholm, OHSE Support

Kontakta oss

Christos Skodras

Lead Auditor och expert på IATF 16949Läs mer >>
rsmco_personal_00022

Ramboll Utbildning

Support & Förfrågningar
Kontakta Ramboll Utbildning