Kvalitetsrevision med fokus på ISO 9001

Kursen för dig som är internrevisor och behöver vässa dina praktiska kunskaper om hur man reviderar ett kvalitetsledningssystem som bygger på ISO 9001.

Kursen kvalitetsrevision med fokus på ISO 9001 är kursen för dig som är internrevisor och behöver vässa dina praktiska kunskaper om hur man reviderar ett kvalitetsledningssystem som bygger på ISO 9001.

Kursen ger dig

Du får fördjupade kunskaper och en utvecklad förmåga att utföra revision av ett kvalitetsledningssystem (specifikt eller integrerat) som baseras på ISO 9001 i praktiken. Vi kommer att gå igenom de viktigaste kvalitetsprinciperna och avsnitten i standarden för att diskutera och öva på hur man planerar och förbereder revision på ett verkningsfullt vis. Genom övningar kommer du få identifiera vilka roller du behöver träffa, vilka frågor som ska ställas och vilka bevis som förväntas att få ses. Exempel på områden vi kommer att öva revision på är: processinriktat arbetssätt, riskbaserat angreppsätt, ledarskap, strategi -och målstyrning.

Våra kursledare har stor erfarenhet av olika typer av revisioner, vilket innebär att de kan ge handfasta råd och tips direkt från verkligheten om hur revision utförs på ett värdeskapande sätt.

Internrevision ISO 9001

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som vill få en djupare förståelse för hur man reviderar ett kvalitetsledningssystem som bygger på ISO 9001 i praktiken. Utbildningen passar bra som ett komplement till dig som har gått vår kurs i revisionsmetodik eller om du har motsvarande kunskaper.

Ur kursens innehåll

 • Allmänt om olika kvalitetsmodeller/ledningssystem
 • De 7 principerna för kvalitetsledning och grunderna i ISO 9001
 • Revidera krav om ledarskap, strategi och målstyrning
 • Revidera krav om processbaserat angreppsätt
 • Revidera krav om riskbaserat angreppssätt
 • Revidera krav om utlagda processer d.v.s. leverantörer/entreprenörer
 • Revidera krav om att kvalitetssäkra tillverkning och/eller utförande av tjänster

Recensioner

Upplägg för kurser på distans

Kurstillfällen på distans genomförs via Microsoft Teams eller motsvarande. Information kring utbildningen, allt kursmaterial och kontaktuppgifter till kursledare hittar du på vår digitala lärplattform Ramboll Learning. Rambolls distansutbildningar erbjuder givetvis möjligheter till nätverkande, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Kurs på distans Kvalitetsrevision ISO 9001

Kurser inom revision

Här hittar du fler kurser inom revisionsområdet.


Beställningsvillkor

 • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
 • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.
 • Kursavgiften faktureras av oss vid kursstart. Betalningsvillkor: 30 dagar netto

Information

Öppen Utbildning

Kvalitetsrevision med fokus på ISO 9001

Sökord

 • Internrevision
 • ISO 9001

Kursavgift

8.500 SEK (exkl. moms). Kursdokumentation ingår. På klassrumsutbildningar ingår även lunch och fika.

Datum

Distans
2024-09-03

Kl. 09:00 - 16:30

Distans
2024-11-05

Kl. 09:00 - 16:30

Kursanmälan

Kvalitetsrevision med fokus på ISO 9001

Kontakt

Kontakta Ramboll Utbildning

Ramboll Utbildning

Support & Förfrågningar