Andreas Jansson

Jag har över 20 års erfarenhet av att hjälpa organisationer med att införa, förvalta och utveckla ledningssystem inom bl.a. områdena kvalitet, miljö- och arbetsmiljö. Jag har i mina roller som konsult, utbildare och revisionsledare, haft förmånen att få engagera mig i en mängd olika branscher i så väl privat som offentlig sektor och i så väl stora globala koncerner som i små privatägda företag. Dessutom tillhör det vardagen att i uppdragen hantera olika verksamheters ambitionsnivåer och hantera detta enligt antingen principerna ”Best Practise” eller Good enough”. Detta har gett mig en välfylld verktygslåda av kunskap som jag kan använda för att identifiera och analysera kundernas behov och anpassa lösningar därefter.

Bland arbetsuppgifter kan nämnas: