Utbildningar inom brandskydd

Utbildningar inom brandskydd

En brand kan få en förödande effekt på människors hälsa och egendom. Historiskt har vi kunnat läsa om stora stadsbränder, industribränder och brand i människors hem vars följder fått allvarliga konsekvenser.

Brandskydd Utbildning

Brandskydd - En naturlig del i verksamheten

Brand tas inte alltid på så stort allvar som det borde, varken i hemmet eller på arbetsplatsen. Det är inte helt ovanligt att se skyltar för utrymning som är släckta eller dörrar avsedda att förhindra brandens spridning som är uppställda utan att de åtgärdas. Ett systematiskt brandskydd ska ses som en naturlig del av det dagliga arbetet i en verksamhet. En brand kan orsaka stor påverkan på en verksamhets produktion med förödande konsekvenser för företaget likväl som för ett litet samhälle som är beroende av denna ibland enda stora arbetsgivaren. Våra kurser syftar till att ge en insikt och kunskap i att stödja dig till att få brandskydd som en naturlig del i din verksamhet och därmed en höjd säkerhet för din verksamhet.

Recensioner av våra kurser

Kontakta oss

Ramboll Utbildning

Support & Förfrågningar
Kontakta Ramboll Utbildning