Bjarke Rosenberg

Jag har sedan 1979 erfarenhet från svensk räddningstjänsts syn på strategisk insatsplanering likväl som svensk räddningstjänsts roll som myndighetsperson inom risk- och brandförebyggande åtgärder. Dessa enligt lag om Skydd mot Olyckor (bl a Systematisk Brandskyddsarbete) likväl inom området brandfarliga och explosiva varor enligt lag om Hantering av Brandfarliga och Explosiva varor.

Sedan 2013 har jag arbetat som brandkonsult i olika typer av projekt. Mina kompetensområden är brandteknisk projektering, rådgivning, utförandekontroll vid färdigställda entreprenader. I min kompetens finns även hantering av brandfarliga varor enligt ATEX direktivet med åtföljande riskutredning, klassningsplanering, tillståndshandläggning mm. Mina erfarenheter från svensk räddningstjänst som myndighetsperson från svensk räddningstjänst har gett mig ett brett perspektiv på Systematiskt Brandskyddsarbete likväl på hantering av brandfarliga varor.

Kursledarrollen är ett givande och lärorikt, samt en roligt komplement till konsultrollen. Kursdeltagarna har olika erfarenheter varför det ofta blir intressanta diskussioner. Det är alltid givande att kunna hjälpa kursdeltagarna med deras utmaningar och kul att se när de diskussioner som uppstår leder till ökad förståelse och exemplifiering av hur problem kan lösas enligt lagstiftningarnas intentioner.