Utbildning inom hållbarhet

Hållbarhetsutbildning

Hållbarhet får ett allt större fokus i vårt samhälle och så även för företag och organisationer. Fler och fler vidgar sitt fokus och ansvarstagande och arbetar med samtliga tre hållbarhetsdimensioner – Social, Ekologisk och Ekonomisk hållbarhet. Det blir också allt vanligare att företag och organisationer utformar sitt hållbarhetsarbete för att bidra till FN:s globala hållbarhetsmål. Vilka frågor som är relevanta varierar mellan organisationer och branscher, bland annat beroende på vilka hållbarhetsrisker som identifieras internt men även kopplat till leverantörskedjan.

Större organisationer har också kravet på sig att hållbarhetsredovisa. Statliga bolag ska göra det enligt GRI Standards. Vi på Ramboll kan erbjuda flera olika kurser inom hållbarhet samt konsulttjänster för er som behöver mer stöd.

utbildning hållbarhet

Hållbarhet är en integrerad del av vårt sätt att arbeta på Ramboll.

För oss på Ramboll är det självklart att vara delaktiga och verka för utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Därför ser vi det som vår största framgång när vi får andra organisationer att komma igång med sitt hållbarhetsarbete.

Recensioner av våra kurser

E-learning inom hållbarhet

Kontakta oss

Nicole Klemets

Kursledare & Produktägare E-learning0709-27 45 06Läs mer >>
Kursledare Nicole Klemets

Lars Bolling

Seniorkonsult och kursledareLäs mer >>
Lars Bolling, Senioskonsult

Ramboll Utbildning

Support & Förfrågningar
Kontakta Ramboll Utbildning