EU-taxonomin i teori och praktik

Vår kurs i EU-taxonomin ger dig bakgrund till taxonomin samt vilka bolag som berörs och när. Vi ger också praktiska råd kring implementering.

I den här kursen vill vi sprida kunskap och inspiration kring de möjligheter som finns kopplat till EU-taxonomin samt bygga en grund för ert fortsatta taxonomiarbete. Under kursen diskuterar vi bakgrunden till taxonomin samt vilka bolag som berörs och när. Vi ger också praktiska råd kring implementeringen av taxonomin.

EU-taxonomin har varit i kraft sedan 2022 och förordningen är här för att stanna. Detta ställer större krav på bolag att arbeta med hållbarhet, rapportering och insamling av hållbarhetsdata. Steg för steg kommer taxonomin att utvidgas och allt fler aktörer kommer att behöva taxonomirapportera. Samtidigt kommer även bolag som inte direkt inkluderas i lagkravet påverkas indirekt via tryck på kunder, finansiärer och andra intressenter.

Under den här kursen vill vi sprida kunskap och inspiration kring de möjligheter som finns kopplat till EU-taxonomin. Under kursen diskuterar vi syftet med förordningen, dess viktigaste delar och ger konkreta exempel på hur taxonomin kan implementeras i verksamheter.

Kursen ger dig

Efter genomförd utbildning har kursdeltagaren erhållit en bred förståelse för vad EU-taxonomin innebär och dess olika delar. Kursdeltagarna ska få kännedom om nyckelbegrepp som tekniska granskningskriterier, väsentligt bidrag och orsakar ingen skada. Samtidigt som vi under kursen kommer diskutera syftet och den teoretiska bakgrunden, kommer stor tyngd att ligga på diskussion kring praktiska exempel, som kan ge inspiration till hur taxonomin kan appliceras inom olika verksamheter.

Målet är att deltagarna efter avslutad kurs ska känna sig trygga i att diskutera taxonomin med interna och externa intressenter samt att starta upp eller vidareutveckla det interna arbetet kopplat till EU-taxonomin.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som vill få en förståelse för vad EU-taxonomin är och vad den innebär i praktiken för olika bolag. EU-taxonomin berör många olika funktioner inom en verksamhet och kursen passar bra för dig som är eller kommer vara involverad i ert bolags taxonomiredovisning i någon roll – du kanske är hållbarhetsansvarig, kommer från ekonomiavdelningen eller arbetar med era produkter eller produktion. Kursen passar även fint för er som inte redovisar idag men vill lära er mer om taxonomin för att veta vad det skulle innebära för ert bolag att göra det framöver.

EU-Taxonomin kurs

Ur kursens innehåll

  • Bakgrund och syfte med EU-taxonomin
  • EU-taxonomins struktur och logik
  • EU-taxonomins affärsmöjligheter
  • Praktiska exempel
  • Vanliga fallgropar
  • Vad händer framöver?

Recensioner

Här kan du ta del av recensioner från tidigare kursdeltagare på kursen EU-taxonomin i teori och praktik.

Kurstillfällen på distans

Kurstillfällen på distans genomförs via Microsoft Teams eller motsvarande. Information kring utbildningen, allt kursmaterial och kontaktuppgifter till kursledare hittar du på vår digitala lärplattform Ramboll Learning. Rambolls distansutbildningar, likväl som våra på-plats-utbildningar, erbjuder möjligheter till nätverkande, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Kurs på distans EU-Taxonomin

Fler kurser inom hållbarhet

Här hittar du fler kurser inom hållbarhetsområdet, t.ex. Hållbarhetsredovisning enligt CSRD.


Beställningsvillkor

  • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
  • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.
  • Kursavgiften faktureras av oss vid kursstart. Betalningsvillkor: 30 dagar netto

Information

Öppen Utbildning

EU-taxonomin i teori och praktik

Sökord

  • EU-taxonomin

Kursavgift

5.500 SEK (exkl. moms). Kursdokumentation ingår. På klassrumsutbildningar ingår även lunch och fika.

Datum

Distans
2024-04-24

Kl. 09:00 - 12:00

Kursanmälan

EU-taxonomin i teori och praktik

Kontakt

Kontakta Ramboll Utbildning

Ramboll Utbildning

Support & Förfrågningar

Kontakt

Josefin Borg

Josefin Borg

Expert Sustainable Finance (EU-Taxonomy, CSRD, SFDR etc.)0734-21 11 56Kontakta mig >>