Lars Bolling

Lars Bolling är seniorkonsult och ansvarig för utbildningarna inom Miljö & Hållbarhet på Ramboll Utbildning. Han har haft roller som projektledare/processledare/programledare, gruppchef, strateg/expert, utredare/utbildare i samhällsutvecklingsuppdrag under de senaste 15 åren.

Hållbarhet, ledarskap och kvalitet har ingått i Lars vardag sedan många år och han har agerat rådgivare till stora bolag och projekt likväl som till mindre bolag. Att stötta och leda organisationer utifrån ramverk som Agenda 2030, EU-Taxonomin, CSRD, ISO-standarder med flera har Lars således gjort i många år i olika sammanhang och med olika metoder. Han är också̊ en erfaren process- och dialogledare, van att planera och genomföra utbildningsinsatser.