Hållbarhetsrapportering enligt CSRD & ESRS

Förbered ditt företag för framtiden och stärk din position på marknaden genom att ligga i framkant inom hållbarhetsrapportering.

Med införandet av Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) står företagen inför en omfattande förändring i hur de rapporterar sitt hållbarhetsarbete.

Från och med 2024 är börsnoterade företag med fler än 500 anställda skyldiga att utarbeta en hållbarhetsrapport enligt de nya direktiven i CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Från 2025 utvidgas dessa krav till att även omfatta bolag med över 250 anställda, oavsett om de är börsnoterade eller inte. I nästa fas kommer även små och medelstora börsnoterade bolag att inkluderas.

CSRD innebär en markant förstärkning av kraven på hållbarhetsrapportering. EU-direktivet specificerar vilken typ av hållbarhetsinformation de berörda bolagen måste redovisa, samt hur denna information ska presenteras, i enlighet med de enhetliga ESRS-standarderna (European Sustainability Reporting Standards).

En betydande förändring är också införandet av det dubbla väsentlighetsperspektivet. Detta kräver att företagen rapporterar inte bara hur deras verksamhet påverkar människor och miljö, utan även hur olika hållbarhetsfrågor kan påverka företagets ekonomiska ställning. Detta dubbla perspektiv är avsett att ge en mer heltäckande bild av företagets påverkan, hållbarhetrisker, möjligheter inom hållbarhet, och relaterade finansiella effekter.

Det nya redovisningsdirektivet ställer dock inte enbart krav på rapportering utan innebär även en förflyttning gällande målstyrning, ansvar och uppföljning av hållbarhet inom organisationer, som kommer påverka både styrelse och högsta ledningen. Vidare bedöms de nya kraven få effekter vidare ut i värdekedjan, genom att berörda organisationer kommer kravställa sina underleverantörer men även banker och andra institutioner kommer skärpa sin kravbild avseende hållbarhet och transparent hållbarhetsinformation.

Kursen ger dig

Vår tvådagskurs ger dig inte bara nödvändiga verktyg och kunskaper för att möta de nya kraven, utan också en strategisk fördel i att förstå och implementera hållbarhetsrapportering enligt de enhetliga ESRS-standarderna. Kursen är utformad för att ge deltagarna en grundlig förståelse av kraven i CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) och hur man rapporterar enligt de europeiska standarderna för hållbarhetsrapportering, ESRS (European Sustainability Reporting Standards).


Under kursen kommer vi även att fördjupa oss i det dubbla väsentlighetsperspektivet och genom praktiska övningar lära oss mer om kartläggning av värdekedjor och dubbel väsentlighetsanalys. Gemensamt tar vi oss även an ESRS-standarderna för att förbättra förutsägelsen för vad som ska rapporteras och på vilket sätt. Kursen kommer även att ha fokus på hur rapporteringskraven kan skapa förutsättningar för ett framåtriktat hållbarhetsarbete.


Vår kurs i CSRD är utformad för att inte bara förmedla teoretisk kunskap, utan även ge kursdeltagarna verktyg och förmåga att självständigt identifiera väsentliga frågor för den egna verksamheten att rapportera på.

csrd utbildning

Målgrupp

Kursen är öppen för alla men riktar sig särskilt till företag och organisationer som omfattas av de nya kraven på hållbarhetsrapportering och till dig som vill lära dig mer om kraven på hållbarhetsrapportering preciserade i CSRD.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Ur kursens innehåll

 • Översikt över CSRD och dess syfte
 • Tidplan för införande – vilka behöver rapportera och när?
 • Övergripande genomgång av ESRS-standarderna, deras struktur och innehåll
 • Det dubbla väsentlighetsperspektivet och dubbel väsentlighetsanalys
 • Intressentinvolvering och dialog
 • Process för hållbarhetsrapportering
 • Hur vi nyttjar resultatet från den dubbla väsentlighetsanalysen och rapporteringskraven för att vidareutveckla hållbarhetsarbetet och våra strategier

Recensioner

Läs recensioner av våra kurser och utbildningar.

Kurstillfällen på distans

Kurstillfällen på distans genomförs via Microsoft Teams eller motsvarande. Information kring utbildningen, allt kursmaterial och kontaktuppgifter till kursledare hittar du på vår digitala lärplattform Ramboll Learning. Rambolls distansutbildningar erbjuder givetvis möjligheter till nätverkande, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Kurs på distans EU-Taxonomin

Fler kurser inom hållbarhet

Här hittar du fler kurser inom hållbarhetsområdet.


Beställningsvillkor

 • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
 • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.
 • Kursavgiften faktureras av oss vid kursstart. Betalningsvillkor: 30 dagar netto

Information

Öppen Utbildning

Hållbarhetsrapportering enligt CSRD & ESRS

Sökord

 • Corporate Sustainability Reporting Directive
 • CSRD
 • Dubbel väsentlighetsanalys
 • ESRS
 • European Sustainability Reporting Standards
 • Hållbarhetsrapportering
 • Hållbarhetsredovisning

Kursavgift

19.900 SEK (exkl. moms). Kursdokumentation ingår. På klassrumsutbildningar ingår även lunch och fika.

Datum

Stockholm
2024-10-02

2 dagar (2-3 oktober)

Göteborg
2024-10-23

2 dagar (23-24 oktober)

Distans
2024-11-12

2 dagar (12-13 november)

Stockholm
2024-12-03

2 dagar (3-4 december)

Kursanmälan

Hållbarhetsrapportering enligt CSRD & ESRS

Kontakt

Kontakta Ramboll Utbildning

Ramboll Utbildning

Support & Förfrågningar

Kontakt

Lars Bolling, Senioskonsult

Lars Bolling

Seniorkonsult och kursledareKontakta mig >>
Kursledare Nicole Klemets

Nicole Klemets

Kursledare & Produktägare E-learning0709-27 45 06Kontakta mig >>