Hållbarhetsredovisning enligt CSRD

EU skruvar upp förväntningarna rejält på företag med kommande krav på hållbarhetsredovisningen - CSRD. Rapporteringen enligt CSRD kommer att vara komplex och omfattande, och förberedelserna kommer att kräva mycket tid och resurser. På den här utbildningen går vi på djupet i de nya kraven.

Vår kurs i hållbarhetsredovisning enligt CSRD ger dig kunskap om vad CSRD innebär i praktiken och hur du kan förbereda dig för de nya kraven.

Direktivet om hållbarhetsrapportering för företag (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) syftar till att linjera företagens hållbarhetsrapportering inom EU, för ökad transparens och jämförbarhet mellan bolag samt att öka hållbara investeringar och motverka greenwashing.

CSRD fastställer vilken hållbarhetsinformation berörda bolag ska redovisa samt hur detta ska göras med gemensamma standarder för hållbarhetsrapportering (European Sustainability Reporting Standards, ESRS). En stor nyhet är det obligatoriska dubbla väsentlighetsperspektivet, som innebär att företagen ska rapportera både om hur verksamheten påverkar människor och miljö samt hur hållbarhetsfrågor påverkar företaget finansiellt. Redan från och med verksamhetsåret 2024 börjar kraven gälla stora börsnoterade bolag med fler än 500 anställda, och från 2025 gäller kraven för alla övriga stora bolag över 250 anställda oavsett om de är börsnoterade eller inte. Inom några år kommer även små och medelstora börsnoterade bolag att beröras och därmed behöver stora delar av näringslivet ta ställning till och visa upp hur de jobbar med hållbarhet.

För att vara i linje med CSRD och kunna uppfylla kraven kommer bolagen behöva koppla hållbarhet till sin kärnverksamhet i ännu större utsträckning än någonsin tidigare, en omställning som måste planeras och påbörjas i god tid.

Kursen ger dig

Vår kurs i hållbarhetsredovisning enligt CSRD ger dig kunskap om vad CSRD innebär i praktiken:

 • Vad företag måste rapportera på och hur det skiljer sig mot tidigare rapporteringskrav
 • Vad European Sustainability Reporting Standards (ESRS) innebär
 • Vad det dubbla väsentlighetsperspektivet innebär och hur ni gör för att tillämpa det i er verksamhet och i er rapportering
 • Hur ni steg för steg lägger om er rapporteringsprocess så att det linjerar med förväntningarna och kraven i CSRD
 • Hur tidslinjen ser ut för olika typer av bolag och hur du förbereder din organisation på de nya kraven
csrd utbildning

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla som jobbar med hållbarhet inom företag och organisationer, men framför allt den som ansvarar för eller arbetar med hållbarhetsrapportering. Kursen är bäst lämpad för er som jobbar inom stora företag (>250 medarbetare) och omfattas senast från 2025.

Ur kursens innehåll

 • Vad företag måste rapportera på och hur det skiljer sig mot tidigare rapporteringskrav – vi fördjupar oss i kraven och vad det innebär praktiskt för den som rapporterar
 • Vi går igenom vad European Sustainability Reporting Standards (ESRS) innebär, bland annat kraven på oberoende granskning och begränsad försäkran
 • Vi förklarar vad det dubbla väsentlighetsperspektivet innebär och hur ni gör för att tillämpa det i er verksamhet och i er rapportering – vi går igenom hur ni på bästa sätt gör en dubbel väsentlighetsanalys
 • Vi berättar hur ni steg för steg kan lägga om er rapporteringsprocess så att det linjerar med förväntningarna och kraven i CSRD. Vi ger praktiska råd och tips som underlättar övergången, exv. genomföra en gapanalys och en roadmap
 • Vi berättar hur tidslinjen ser ut för olika typer av bolag och hur du förbereder din organisation på de nya kraven, vad du bör börja med och vilka du bör involvera i arbetet

Recensioner

Läs recensioner av våra kurser och utbildningar.

Kurstillfällen på distans

Kurstillfällen på distans genomförs via Microsoft Teams eller motsvarande. Information kring utbildningen, allt kursmaterial och kontaktuppgifter till kursledare hittar du på vår digitala lärplattform Ramboll Learning. Rambolls distansutbildningar, likväl som våra på-plats-utbildningar, erbjuder möjligheter till nätverkande, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Kurs på distans EU-Taxonomin

Fler kurser inom hållbarhet

Här hittar du fler kurser inom hållbarhetsområdet.


Beställningsvillkor

 • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
 • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.

Information

Öppen Utbildning

Hållbarhetsredovisning enligt CSRD

Sökord

 • CSRD
 • Dubbel väsentlighet
 • Hållbarhetsredovisning
 • Väsentlighetsanalys

Kursavgift

7.500 SEK (exkl. moms). Kursdokumentation ingår. På klassrumsutbildningar ingår även lunch och fika.

Datum

Göteborg
2023-10-11

Kl. 09:00 -16:30

Stockholm
2023-10-12

Kl. 09:00 -16:30

Kursanmälan

Hållbarhetsredovisning enligt CSRD

Kontakt

Kontakta Ramboll Utbildning

Ramboll Utbildning

Support & Förfrågningar

Kontakt

Kursledare: Daniel Nyborg

Jenny Wittann

Expert ESG och rapportering0705-71 56 10Kontakta mig >>