Hållbarhetsrapportering enligt CSRD

Behärska de nya CSRD-kraven på bara 2 dagar genom praktisk träning!

EU skruvar upp förväntningarna rejält på företag med kommande krav på hållbarhetsredovisningen – CSRD. De ökade rapporteringskraven ska främja den gröna omställningen genom att vägleda det strategiska hållbarhetsarbetet framåt. CSRD-kraven kommer att vara komplexa och omfattande, och förberedelserna kommer att kräva både kompetenshöjning och resurser. På vår kommande utbildning går vi på djupet om vad det nya kraven innebär för just din organisation.

Direktivet om hållbarhetsrapportering för företag (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) syftar till att linjera företags hållbarhetsrapportering inom EU, för ökad transparens och jämförbarhet mellan bolag samt för att öka hållbara investeringar och förebygga greenwashing.

CSRD fastställer vilken typ av hållbarhetsinformation berörda bolag ska redovisa samt hur detta ska göras i enighet med gemensamma riktlinjer för hållbarhetsrapportering (European Sustainability Reporting Standards, ESRS). En stor nyhet är det obligatoriska dubbla väsentlighetsperspektivet, som innebär att företag måste rapportera både om hur verksamheten påverkar människor, ekonomin och miljön samt hur hållbarhetsfrågor påverkar företaget finansiellt.

Redan från och med år 2024 börjar kraven gälla börsnoterade bolag med fler än 500 anställda, och från 2025 gäller kraven alla övriga bolag över 250 anställda oavsett om de är börsnoterade eller inte. Inom några år kommer även små och medelstora börsnoterade bolag att beröras, samt många direkta leverantörer till stora bolag vars upphandlingskrav växer. Därmed kommer stora delar av näringslivet påverkas av CSRD.
För att uppfylla CSRD-kraven kommer bolag behöva koppla hållbarhet till sin kärnverksamhet i ännu större utsträckning än någonsin tidigare, en omställning som måste planeras och påbörjas i god tid.

Kursen ger dig

Vår kurs ger dig kunskap om vad CSRD innebär i praktiken:

Dag 1

 • CSRD bakgrund och syfte.
 • Vilka påverkas och hur?
 • CSRD i relation till nuvarande lagstiftning och andra ramverk.
 • CSRD:s struktur och innehåll.
 • Koppling till er verksamhet och värdekedja. Praktisk tillämpning i case (som övning).

Dag 2

 • Principen om dubbel väsentlighet anpassat efter ert bolag. Praktisk tillämpning i case (som övning).
 • De nya ESRS-standarderna – vilka är relevanta för er?
 • Grunden för en nulägesanalys kopplat till er befintliga situation och hållbarhetsstrategi. Praktisk tillämpning i case (som övning).
 • Samtal om er väg framåt – hur uppnår ni ert ideal-läge?

csrd utbildning

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla som jobbar med hållbarhet inom företag och organisationer, men framförallt den som ansvarar för, eller arbetar med hållbarhetsrapportering. Kursen är bäst lämpad för er som jobbar inom stora företag (>250 medarbetare) och omfattas senast från 2025.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Ur kursens innehåll

 • Vad företag måste rapportera på och hur det skiljer sig mot tidigare rapporteringskrav – vi fördjupar oss i kraven och vad det innebär praktiskt för den som rapporterar.
 • Vi går igenom vad European Sustainability Reporting Standards (ESRS) innebär, bland annat kraven på oberoende granskning och begränsad försäkran.
 • Vi förklarar vad det dubbla väsentlighetsperspektivet innebär och hur ni gör för att tillämpa det i er verksamhet och i er rapportering – vi går igenom hur ni på bästa sätt gör en dubbel väsentlighetsanalys.
 • Vi berättar hur ni steg för steg kan lägga om er rapporteringsprocess så att det linjerar med förväntningarna och kraven i CSRD. Vi ger praktiska råd och tips som underlättar övergången, exv. genomföra en gapanalys och en roadmap.
 • Vi berättar hur tidslinjen ser ut för olika typer av bolag och hur du förbereder din organisation på de nya kraven, vad du bör börja med och vilka du bör involvera i arbetet.

Recensioner

Läs recensioner av våra kurser och utbildningar.

Kurstillfällen på distans

Kurstillfällen på distans genomförs via Microsoft Teams eller motsvarande. Information kring utbildningen, allt kursmaterial och kontaktuppgifter till kursledare hittar du på vår digitala lärplattform Ramboll Learning. Rambolls distansutbildningar erbjuder givetvis möjligheter till nätverkande, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Kurs på distans EU-Taxonomin

Fler kurser inom hållbarhet

Här hittar du fler kurser inom hållbarhetsområdet.


Beställningsvillkor

 • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
 • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.
 • Kursavgiften faktureras av oss vid kursstart. Betalningsvillkor: 30 dagar netto

Information

Öppen Utbildning

Hållbarhetsrapportering enligt CSRD

Sökord

 • Corporate Sustainability Reporting Directive
 • CSRD
 • Dubbel väsentlighetsanalys
 • ESRS
 • European Sustainability Reporting Standards
 • Hållbarhetsrapportering
 • Hållbarhetsredovisning

Kursavgift

19.900 SEK (exkl. moms). Kursdokumentation ingår. På klassrumsutbildningar ingår även lunch och fika.

Datum

Stockholm
2024-03-05

2 dagar (5-6 mars)

Kursanmälan

Hållbarhetsrapportering enligt CSRD

Kontakt

Kontakta Ramboll Utbildning

Ramboll Utbildning

Support & Förfrågningar

Kontakt

Jenny W

Jenny Wittann

Expert ESG och rapportering0705-71 56 10Kontakta mig >>