Nicole Klemets

Nicole Klemets är seniorkonsult inom verksamhetsutveckling och ledningssystem med fokus miljö, kvalitet, arbetsmiljö och hållbarhet. Nicole hjälper företag och organisationer vid uppbyggnad, utveckling och implementering av ledningssystem samt vid revision. Nicole är även produktägare för e-learning på Ramboll och arbetar med både webutbildning och lärarledd utbildning. Med erfarenhet av kommunikation och utbildning är Nicole en mycket uppskattad föreläsare och kursledare som under de senaste tio åren utbildat hundratals kursdeltagare. Hon har tidigare arbetat med miljö- och hållbarhetsfrågor inom hälso- och sjukvården och har erfarenhet från både privat och offentlig sektor.