Företagsanpassad E-learning

Företagsanpassad E-learning

Ramboll kan e-learning

Behöver ni få ut specifik information, anpassad för er verksamhet eller öka kunskap och engagemang inom er organisation?  

Letar ni efter ett resurseffektivt, flexibelt och användarvänligt alternativ till lärarledd utbildning?  

Ramboll erbjuder inte bara allmänna e-learnings. Vi kan även hjälpa er att skapa en företagsspecifik onlineutbildning. Enligt er grafiska profil och med er logga kan vi producera en e-learning med ett innehåll utformat utifrån era unika behov och önskemål.  

Välj kundspecifik e-learning via Ramboll

shutterstock_780231334

Företagsanpassning av Rambolls standardutbildningar

Ramboll erbjuder utbildning inom hållbarhet, miljö, arbetsmiljö och farligt gods. Utbildningarna är allmänna och passar de allra flesta företag. Möjligheten finns dock att anpassa även dessa utbildningar utifrån era behov, och lägga till material och information som är specifik för er organisation så som era mål, era policys eller hur ni arbetar med dessa frågor – vad som gäller inom just er organisation.

Innehåll utifrån ert behov

På Ramboll kan vi producera utbildningar oavsett ämne. Ni bestämmer innehållet. Antingen skriver ni manus eller vi. Hur ni än önskar göra erbjuder vi pedagogisk stöttning i manusskrivandet. Skriver ni manus erbjuder vi stöd och vägledning med hjälp av framtagna guider och mallar.

Välj språk

Vårt e-learningteam producerar inte bara digitala utbildningar på svenska. Vi producerar även utbildningar på andra språk. Vi kan hjälpa er att översätta en utbildning från ett språk till ett annat, så att ni får möjlighet att tillgängliggöra samma utbildning inom hela er organisation men med olika språkalternativ.
2021-06-10_c826969c-0122-48e5-afd7-5a46afc7536e

Publicera där det passar er bäst!

Ramboll har ett eget LMS men det kanske ni också har? Utbildning producerad av Ramboll kan antingen tillgängliggöras i er lärplattform eller i vårt LMS. Välj det som passar er bäst!  Kontakta oss så berättar vi mer! 

Kontakta oss

Nicole Klemets

Kursledare & Produktägare E-learning0709-27 45 06
Kursledare Nicole Klemets

Vårt utbud av standard e-learnings