Webbinarium – Ledningssystem och CSRD

Hur kan ditt företag bäst nyttja ert ledningssystem för att uppfylla kraven i CSRD?

Välkommen till detta webbinarium som kopplar samman ledningssystem med CSRD  (Corporate Sustainability Reporting Directive). Vi kommer att utforska skillnader och likheter i kravbilden mellan CSRD och ISO. Med ledningssystemsglasögonen på kommer vi också utreda risker och möjligheter. Vi kommer dessutom titta närmare på den dubbla väsentlighetsanalysen, intressentinvolvering, leverantörsstyrning, datainsamling i värdekedjan och utreda hur vi kan nyttja befintligt ledningssystem för att uppfylla kraven i CSRD.

 

Ledningssystem CSRD webbinariu.

Genom införandet av CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) ställs nya krav på transparens kring hållbarhetsinformation och hållbarhetsarbete. Dessa krav påverkar inte bara de organisationer som direkt berörs av lagstiftningen, utan även deras partners och leverantörer i hela värdekedjan.

De flesta verksamheter och företag har också någon typ av befintlig styrning, exempelvis i form av certifierade ledningssystem. Inom ramen för ledningssystemsarbetet genomförs vanligen omvärldsananlys, strategisk risk- och möjlighetsanalys, intressentanalys, miljöaspektsbedömning, operativa riskananlyser och systematisk datainsamling och uppföljning.

Hur kan ditt företag bäst nyttja befintligt ledningssystem för att uppfylla kraven i CSRD? Och hur kan ditt företag anpassa sig för att inte bara uppfylla dessa krav utan också dra nytta av dem för att förbättra hållbarhetsarbetet?

Ur webbinariets innehåll:

  • Introduktion till CSRD och ESRS
  • Skillnader och likheter mellan CRSD och
  • Ledningssystem enligt ISO
  • Olika angreppssätt för dubbel väsentlighetsanalys
  • Intressentanalys och dialog
  • Leverantörsstyrning och datainsamling i värdekedjan

Målgrupp

Detta webbinarium är öppet för alla, både de som direkt berörs av CSRD och de som inte omfattas av CSRD-direktivet.

Datum och tid

2 maj kl 09.00 – 10.00

Webbinariet är kostnadsfritt och alla som anmäler sig får en länk till inspelningen i efterhand.

Webbinarieledare

Nicole Klemets

Kursledare & Produktägare E-learning0709-27 45 06Läs mer >>
Kursledare Nicole Klemets