Hantering av brandfarliga varor, 1/2 dag

Vår kurs om brandfarliga varor riktar sig till dig som hanterar brandfarliga varor och som behöver få kunskap om det omfattande regelverk som man måste känna till och följa.

För den som hanterar brandfarliga varor finns ett omfattande regelverk som man måste känna till och följa. Reglerna syftar till att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor.

Brandfarliga ämnen

Kursen ger dig

 • Kunskap om kraven i lagstiftningen och hur man tillämpar dessa i er egen verksamhet
 • Ökad insikt om säkerhet och skydd vid hantering och förvaring av brandfarliga varor.
 • Handfasta råd och tips om hur du hanterar brandfarliga varor på betryggande sätt
 • Ökad riksmedvetenhet inom och därmed minskad risk för att brand uppkommer
 • Kunskap om samverkan mellan tillsynsmyndigheten och er verksamhet

Målgrupp

 • Verksamhetsutövare som hanterar och förvarar brandfarliga varor
 • Föreståndare för hantering av brandfarliga varor (föreståndargrupp 1 och 2)

Ur kursens innehåll

 • Vad är en brandfarlig vara? Gas, vätska, oxiderande ämnen, damm
 • Lag om hantering av brandfarliga och explosiva varor översikt samt med fokus på 6–10 §§
 • Aktsamhetskrav
 • Utredningskrav
 • Kompetenskrav
 • Föreståndarkrav
 • Byggnads-, anläggnings- och anordningskrav
 • Praktisk övning i riskmedvetenhet
 • Tillstånd till hantering
 • Litteratur

Recensioner

Läs recensioner av våra utbildningar.

Kurstillfällen på distans

Kurstillfällen på distans genomförs via Microsoft Teams eller motsvarande. Information kring utbildningen, allt kursmaterial och kontaktuppgifter till kursledare hittar du på vår digitala lärplattform Ramboll Learning. Rambolls distansutbildningar erbjuder givetvis möjligheter till nätverkande, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Hantering av brandfarliga varor - Kurs på distans

Fler kurser inom brandskydd

Här hittar du fler kurser inom brandskyddsområdet.


Beställningsvillkor

 • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
 • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.
 • Kursavgiften faktureras av oss vid kursstart. Betalningsvillkor: 30 dagar netto

Information

Öppen Utbildning

Hantering av brandfarliga varor, 1/2 dag

Sökord

 • Brandfarlig vara

Kursavgift

3.500 SEK (exkl. moms). Kursdokumentation ingår. På klassrumsutbildningar ingår även lunch och fika.

Datum