Systematiskt brandskyddsarbete i praktiken, 1/2 dag

Den här kursen ger dig en vägledning hur ni kan införa och upprätthålla ett systematiskt brandskyddsarbete i praktiken.

En brand kan få en förödande effekt på människors hälsa och egendom, därför är det otroligt viktigt att arbeta förebyggande för att undvika att en brand uppkommer, och om så skulle ske, att man har förmåga att bekämpa den på ett effektivt vis. Alla verksamheter och fastighetsägare är skyldiga att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete i olika omfattning. Vår utbildning i systematiskt brandskyddsarbete ger dig en vägledning hur ni kan införa och upprätta hålla ett systematiskt brandskyddsarbete i praktiken.

Kursen ger dig

 • Kunskap om kraven i lagstiftningen och hur man tillämpar dessa i er egen verksamhet
 • Ökad insikt om säkerhet och skydd samt ökad riskmedvetenhet
 • Kunskap om hur man inför och upprätthåller ett SBA i praktiken
 • Kunskap om samverkan mellan tillsynsmyndigheten och er verksamhet.
Systematiskt brandskyddsarbete

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som bedriver en verksamhet eller är fastighetsägare, brandskyddsansvarig, brandskyddskontrollant, verksamhetsansvarig, miljöansvarig, arbetsmiljöansvarig eller säkerhetsansvarig.

Ur kursens innehåll

 • Bakgrund till krav på SBA (Cases, försäkringskrav)
 • Lag om skydd mot olyckor översikt med fokus på 2 kap 2–3 §§ om verksamhetens och ägarens skyldigheter
 • Hur du arbetar med SBA i praktiken
 • Hur du integrerar ditt SBA i ditt ledningssystem
 • Praktisk övning i riskhantering
 • Litteratur

Recensioner

Läs recensioner om våra kurser.

Kurstillfällen på distans

Kurstillfällen på distans genomförs via Microsoft Teams eller motsvarande. Information kring utbildningen, allt kursmaterial och kontaktuppgifter till kursledare hittar du på vår digitala lärplattform Ramboll Learning. Rambolls distansutbildningar erbjuder givetvis möjligheter till nätverkande, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Kurs på distans Systematiskt brandskyddsarbete

Fler kurser inom brandskydd

Här hittar du fler kurser inom brandskyddsområdet.

Beställningsvillkor

 • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
 • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.
 • Kursavgiften faktureras av oss vid kursstart. Betalningsvillkor: 30 dagar netto

Information

Öppen Utbildning

Systematiskt brandskyddsarbete i praktiken, 1/2 dag

Sökord

 • Systematisk brandskyddsarbete

Kursavgift

3.500 SEK (exkl. moms). Kursdokumentation ingår. På klassrumsutbildningar ingår även lunch och fika.

Datum

Distans
2024-10-10

Kl. 09.00-12.00

Kursanmälan

Systematiskt brandskyddsarbete i praktiken, 1/2 dag

Kontakt

Kontakta Ramboll Utbildning

Ramboll Utbildning

Support & Förfrågningar