Rebecca Hedberg

Jag har jobbat som brandkonsult på Ramboll sedan 2019. I min roll arbetar jag både med projektering av nybyggnad, rådgivning vid inventering av befintliga byggnader samt rådgivning avseende hantering och tillståndsansökan för hantering av brandfarliga varor.

Jag håller kurser inom hantering av brandfarlig vara och därmed förenliga delar av Lagen om Brandfarliga och Explosiva varor. Kursledarrollen är ett verktyg för att hjälpa mina kursdeltagare lösa sina problem. Den är ett naturligt komplement till konsultrollen där vi får möjlighet att nå en större förståelse för regelverket och hur det påverkar kursdeltagaren i sin verksamhet. Kursledarrollen ger också en möjlighet att sprida värdefull kunskap bland verksamheter för att hjälpa dem skapa brandsäkra arbetsmiljöer i samhället.