Johan Sund

Johan Sund är seniorkonsult och har sedan 2006 arbetat som konsult och utbildare inom kvalitets-, arbetsmiljö-, miljö- och energiområdet. Han har stor erfarenhet av införande, utveckling och revision av ledningssystemen ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 och ISO 50001. Han har också expertkunskap inom arbetsmiljö- och miljölagstiftning. Johan är en erfaren och uppskattad föreläsare bl.a. inom områden som ledningssystem, revision och arbetsmiljö.