Miljörevision med fokus på ISO 14001

Detta är kursen för dig som önskar vässa dina kunskaper om hur man reviderar ett miljöledningssystem som bygger på ISO 14001.

Vår kurs miljörevision med fokus på ISO 14001 är kursen för dig som är eller ska bli internrevisor och behöver vässa dina praktiska kunskaper om hur man reviderar ett ledningssystem som bygger på kraven i ISO 14001. Du får även en överblick av de viktigaste författningskraven på miljösidan samt förmåga att revidera dessa i praktiken.

Internrevision är ett utmärkt förbättringsverktyg. Det kan hjälpa oss att synliggöra våra styrkor och våra brister samt belysa verksamhetens förbättringsområden. En internrevision har som hyvudsyfte att utreda om ledningssystemet genererar de värden organisationen önskar samt att granska efterlevnaden av kraven i ISO-standarden. För att kunna göra detta krävs inte bara kunskap om miljöfrågor och ISO 14001 utan även grundläggande kunskaper inom miljölagstiftning och revisionsmetodik.

Kursen ger dig

Kursen ger dig fördjupade kunskaper och en utvecklad förmåga att utföra revision av ett miljöledningssystem (specifikt eller integrerat) som baseras på ISO 14001.

Under utbildningen går vi igenom ISO 14001 ut ett revisionsperspektiv. Vi övar på hur man planerar och förbereder revision på ett verkningsfullt sätt. Under övningarna kommer du få identifiera vilka roller du behöver träffa som miljörevisor, vilka frågor som lämpligen bör ställas och vilka bevis som du bör granska. Exempel på områden vi kommer att öva revision på är miljöaspektbedömning och hur miljöaspekterna styr prioriteringar och det löpande arbetet samt ledarskap, strategi och målstyrning. Utöver detta får du som kursdeltagare grundläggande kunskap om viktiga miljökrav fastställda i miljölagar och förordningar och hur dessa kan bli en del av revisionens omfång.

Våra kursledare har lång erfarenhet av olika typer av revisioner, vilket innebär att de kan ge handfasta råd och tips direkt från verkligheten om hur revision utförs på ett värdeskapande sätt.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som vill få en djupare förståelse för hur man reviderar en verksamhets miljöarbete och miljöledningssystem med fokus på ISO 14001.

Det finns inget krav på att ni har ett ledningssystem certifierat eller byggt enligt ISO 14001 idag. Utbildningen passar bra som ett komplement för dig som redan gått vår kurs i revisionsmetodik och/eller har tidigare revisionserfarenhet inom till exempel kvalitets- eller arbetsmiljöområdet.

Ur kursens innehåll

 • Introduktion till miljöledning och miljörevision
 • Genomgång av ISO 14001:2015 ur ett revisionsperspektiv
 • Genomgång av viktiga författningskrav på miljösidan
 • Revidera krav kopplat till miljöaspekter ur ett livscykelperspektiv
 • Revidera krav om ledarskap, strategi- och målstyrning
 • Revidera krav om utlagda processer d.v.s. leverantörer/entreprenörer
 • Revidera hur ledningssystemets verkan följs upp och utvärderas

Recensioner

Tips! Bygg på dina kunskaper

Önskar du som kursdeltagare även bygga på dina kunskaper inom miljö kan du som anmäler dig till denna kurs även köpa vår e-learning Grundläggande miljöutbildning med 15 % rabatt.

Önskar du efter denna kurs fördjupa dina kunskaper inom miljölagstiftning kan vi även erbjuda en endagsutbildning inom miljölagstiftning.

Kurstillfällen på distans

Kurstillfällen på distans genomförs via Microsoft Teams eller motsvarande. Information kring utbildningen, allt kursmaterial och kontaktuppgifter till kursledare hittar du på vår digitala lärplattform Ramboll Learning. Rambolls distansutbildningar erbjuder givetvis möjligheter till nätverkande, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Kurs på distans internrevision ISO 14001

Fler kurser inom revision

Här hittar du fler kurser inom revisionsområdet.


Beställningsvillkor

 • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
 • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.
 • Kursavgiften faktureras av oss vid kursstart. Betalningsvillkor: 30 dagar netto

Information

Öppen Utbildning

Miljörevision med fokus på ISO 14001

Sökord

 • Internrevision
 • ISO 14001
 • Miljörevision

Kursavgift

8.500 SEK (exkl. moms). Kursdokumentation ingår. På klassrumsutbildningar ingår även lunch och fika.

Datum

Distans
2024-04-23

Kl. 09:00 - 16:30

Kursanmälan

Miljörevision med fokus på ISO 14001

Kontakt

Kontakta Ramboll Utbildning

Ramboll Utbildning

Support & Förfrågningar