ISO 14001:2015 – Miljöledning

Få koll på ert miljöarbete med vår grundkurs i miljöledningssystem ISO 14001! Perfekt för nya miljösamordnare. Vi varvar teori med praktiska övningar!

Miljöledning enligt ISO 14001 är ett verktyg för organisationer och företag att förbättra sin verksamhets miljöprestanda, att minska negativ miljöpåverkan och nå sina mål inom området. Detta samtidigt som verksamheten uppfyller interna och externa krav. Att vara certifierad enligt ISO 14001 är ofta ett krav från kunder men standarden erbjuder även en struktur och ledning i miljöarbetet.

Kursen ger dig

Kursen ISO 14001:2015 – Miljöledning är en grundkurs med fokus på miljöledning och ledningssystem. Kursen ger kunskap om hur man med hjälp av miljöledningssystem, ISO 14001 och rådande praxis på området kan strukturera och systematisera miljöarbetet. Kursdeltagaren får en grundlig genomgång av kraven i standarden ISO 14001:2015 och vi går igenom hur kraven brukar tolkas med stöd av flertalet exempel. Utbildningen lyfter även hur man kan tänka när man driver, utvecklar och förvaltar miljöarbetet, samt beskriver certifieringsförfarandet, från det att en organisation beslutat om att certifiera sig enligt ISO 14001.

Kursmaterialet innefattar flertalet övningar och gruppdiskussioner där du som kursdeltagare får ta dig an standardens krav praktiskt, men även får reflektera över ert miljöarbete idag samt får möjlighet till erfarenhetsutbyte med övriga kursdeltagare.

ISO 14001

Målgrupp

Kursen riktar sig till nya miljöansvariga/miljösamordnare som behöver grundläggande kunskap om miljöledning och ISO 14001. Kursen riktar sig också till er som redan arbetar med miljöfrågor men som vill fräscha upp sina kunskaper i ämnet.

Förkunskaper

Inga förkunskaper inom ledningssystem krävs, men vi rekommenderar att kursdeltagaren som minimum har en grundläggande förståelse för aktuella lokala och globala miljöproblem.

Ur kursens innehåll

 • Introduktion till miljöledning
 • Allmänt om miljökrav och kravbild
 • Skapa bra förutsättningar för införandet av ISO 14001
 • Den röda tråden i ett ledningssystem
 • Kraven i ISO 14001
 • Certifieringsförfarandet

Recensioner

Tips – Bygg på dina kunskaper gällande miljö

Önskar du som kursdeltagare även bygga på dina kunskaper inom miljö kan du som anmäler dig till denna kurs även köpa vår e-learning Grundläggande miljöutbildning med 15 % rabatt.

Fler kurser inom ledningssystem

Här hittar du fler kurser inom ledningssystem.

Kurstillfällen på distans

Kurstillfällen på distans genomförs via Microsoft Teams eller motsvarande. Information kring utbildningen, allt kursmaterial och kontaktuppgifter till kursledare hittar du på vår digitala lärplattform Ramboll Learning. Rambolls distansutbildningar erbjuder givetvis möjligheter till nätverkande, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Kurs på distans Miljöledning ISO 14001

Beställningsvillkor

 • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
 • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.
 • Kursavgiften faktureras av oss vid kursstart. Betalningsvillkor: 30 dagar netto

Information

Öppen Utbildning

ISO 14001:2015 – Miljöledning

Sökord

 • ISO 14001
 • Miljöledning

Kursavgift

8.500 SEK (exkl. moms). Kursdokumentation ingår. På klassrumsutbildningar ingår även lunch och fika.

Datum

Stockholm
2024-09-10

Kl. 09:00 - 16:30

Distans
2024-10-09

Kl. 09:00 - 16:30

Göteborg
2024-12-10

Kl. 09:00 - 16:30

Kursanmälan

ISO 14001:2015 – Miljöledning

Kontakt

Kontakta Ramboll Utbildning

Ramboll Utbildning

Support & Förfrågningar

Kontakt

Kursledare Nicole Klemets

Nicole Klemets

Kursledare & Produktägare E-learning0709-27 45 06Kontakta mig >>