ISO 9001:2015 – Kvalitetsledning

Kursen ger dig kunskap om kvalitetsledning enligt standarden ISO 9001 samt hur man praktisk kan tillämpa kraven i ISO 9001:2015.

Denna kurs i kvalitetsledning enligt ISO 9001 ger dig en helhetsbild av ett framgångsrikt kvalitetsarbete, med utgångspunkt i ISO 9001:2015. Kursen vänder sig till alla som, oberoende av arbetsuppgifter, vill ha en grundläggande förståelse för kvalitetsarbete, kvalitetsledning, processtyrning och ISO 9001:2015.

Kvalitetsarbete handlar om så mycket mer än att bara kontrollera att en produkt eller tjänst uppfyller uppsatta krav. Kvalitetsarbete handlar också om att ha goda kommunikationsvägar, att engagera medarbetarna, ständigt utveckla sin kompetens samt att ha en metodik för att förebygga eller korrigera problemområden. Givetvis har kursen utgångspunkt i den senaste versionen av standarden, nämligen ISO 9001:2015.

Kursen ger dig

Kursen ger dig kunskaper om standarden ISO 9001:2015 samt hur man praktisk kan tillämpa kraven. Kursen ger dig också en helhetsbild av att kvalitetsarbete och kvalitetsledning handlar om att styra hela verksamheten och inte bara produktion/tjänster. 

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som, oberoende av arbetsuppgifter, vill ha en grundläggande förståelse för kvalitetsarbete, kvalitetsledning och ISO 9001. För dig som ska arbeta som kvalitetsansvarig, kvalitetssamordnare, kvalitetschef eller internrevisor är kursen extra värdefull. 

ISO 9001 utbildning

Ur kursens innehåll

 • Kvalitetsbegrepp och principer för kvalitetsarbete och kvalitetsledning
 • Processer och processkartläggning
 • Genomgång och praktisk tillämpning av delkraven i ISO 9001:2015
 • Utökat fokus på nya versionen av ISO 9001:2015, inkluderande bland annat krav på intressentanalys, riskbaserat arbetssätt och utökat ledningens ansvar
 • Att införa ett kvalitetsledningssystem

Recensioner

Kurstillfällen på distans

Kurstillfällen på distans genomförs via Microsoft Teams eller motsvarande. Information kring utbildningen, allt kursmaterial och kontaktuppgifter till kursledare hittar du på vår digitala lärplattform Ramboll Learning. Rambolls distansutbildningar erbjuder givetvis möjligheter till nätverkande, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Utbildningar inom ledningssystem

Här hittar du fler utbildningar inom ledningssystem.


Beställningsvillkor

 • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
 • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.
 • Kursavgiften faktureras av oss vid kursstart. Betalningsvillkor: 30 dagar netto

Information

Öppen Utbildning

ISO 9001:2015 – Kvalitetsledning

Sökord

 • ISO 9001
 • Kvalitetsledning
 • Processkartläggning

Kursavgift

8.500 SEK (exkl. moms). Kursdokumentation ingår. På klassrumsutbildningar ingår även lunch och fika.

Datum

Göteborg
2024-09-26

Kl. 09:00 - 16:30

Stockholm
2024-10-10

Kl. 09:00 - 16:30

Distans
2024-11-28

Kl. 09:00 - 16:30

Kursanmälan

ISO 9001:2015 – Kvalitetsledning

Kontakt

Kontakta Ramboll Utbildning

Ramboll Utbildning

Support & Förfrågningar