ISO 45001:2018 – Arbetsmiljöledning

Vår kurs ISO 45001 - Arbetsmiljöledning ger dig kunskap om hur kraven i ISO 45001 kan tillämpas och hur de kan integreras i befintliga ledningssystem.

Vår kurs i arbetsmiljöledning ISO 45001 lär dig tillämpa arbetsmiljöledning enligt ISO 45001 i praktiken, samt hur det kan integreras i befintliga ledningssystem.

Att ha en bra arbetsmiljö för sina medarbetare är en grundförutsättning för att ha en framgångsrik verksamhet. Denna utbildning ger dig kunskap om arbetsmiljöstandarden ISO 45001 och hur du med hjälp av den kan driva ett effektivt och framgångsrikt arbetsmiljöarbete. Drivkraften att införa ett arbetsmiljöledningssystem kan vara olika, men huvudsyftet bör vara att öka trivseln och minska risken för ohälsa. Det finns också ett tydligt samband mellan friska och nöjda medarbetare och positivt ekonomiskt resultat.

ISO 45001 arbetsmiljöledning

Kursen ger dig

Kursen ger dig kunskap om hur kraven i ISO 45001 kan tillämpas i praktiken och hur de kan integreras i befintliga ledningssystem. Genom att integrera ledningssystem för till exempel miljöledning och arbetsmiljöledning blir helheten mer effektiv, vilket också gynnar arbetsmiljöarbetet.

Målgrupp

Arbetsmiljösamordnare, arbetsmiljöansvariga, arbetsmiljöingenjörer, konsulter, personer som är ansvariga och delaktiga i att driva och utveckla verksamhetens ledningssystem, interna revisorer och projektledare och motsvarande för införande av ISO 45001.

Förkunskaper

Vi har inga krav på förkunskaper, men en grundläggande förståelse av arbetsmiljöbegrepp är en fördel.

Ur kursens innehåll

  • Praktisk betydelse av kraven i ISO 45001
  • Verktyg för att uppfylla krav i ISO 45001
  • Process för införande och utveckling av ISO 45001
  • Lämplig samverkan i samband med införande och drift av ISO 45001

Recensioner

Fler kurser inom ledningssystem

Här hittar du fler kurser inom ledningssystem och ISO 45001:2018.

Upplägg för kurstillfällen på distans

Kurstillfällen på distans genomförs via Microsoft Teams eller motsvarande. Information kring utbildningen, allt kursmaterial och kontaktuppgifter till kursledare hittar du på vår digitala lärplattform Ramboll Learning. Rambolls distansutbildningar erbjuder givetvis möjligheter till nätverkande, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Kurs på distans ISO 45001 Arbetsmiljöledning

Beställningsvillkor

  • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
  • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.
  • Kursavgiften faktureras av oss vid kursstart. Betalningsvillkor: 30 dagar netto

Information

Öppen Utbildning

ISO 45001:2018 – Arbetsmiljöledning

Sökord

  • Arbetsmiljöledning
  • ISO 45001

Kursavgift

8.500 SEK (exkl. moms). Kursdokumentation ingår. På klassrumsutbildningar ingår även lunch och fika.

Datum

Distans
2024-06-05

Kl. 09:00 - 16:30

Kursanmälan

ISO 45001:2018 – Arbetsmiljöledning

Kontakt

Kontakta Ramboll Utbildning

Ramboll Utbildning

Support & Förfrågningar