Arbetsmiljörevision med fokus på ISO 45001

Vår kurs i arbetsmiljörevision lär dig hur man reviderar en verksamhets arbetsmiljöarbete med fokus på ISO 45001.

Det blir allt viktigare att ha ett aktivt och framgångsrikt arbetsmiljöarbete för att vara en konkurrenskraftig arbetsgivare. Revision av arbetsmiljöarbetet blir därmed extra viktigt för att följa upp att arbetsmiljöarbetet verkligen fungerar. Men vad ska man fokusera på som arbetsmiljörevisor? I denna utbildning, Arbetsmiljörevision med fokus på ISO 45001, ger vi deltagarna den kunskap och de verktyg de behöver för att kunna axla rollen som arbetsmiljörevisor.

Är din verksamhet kvalitets- och miljöcertifierade sedan tidigare och på väg att bredda er till att även bli arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 45001? Eller har ni tidigare varit certifierade enligt OHSAS 18001 men nu gått över till ISO 45001-standarden? Eller har ni oavsett certifiering beslutat att även revidera ert arbetsmiljöarbete? I samtliga dessa fall bör era internrevisorer utbildas i att genomföra verkningsfulla arbetsmiljörevisioner.

Kursen ger dig

Du får fördjupade kunskaper och en utvecklad förmåga att utföra revision av en organisations arbetsmiljöarbete (specifikt eller integrerat med t.ex. kvalitet/miljö). Vi tar utgångspunkt i arbetsmiljöstandarden ISO 45001:2018, men även revisorer från verksamheter som inte är certifierade enligt standarden kan givetvis delta.

Under utbildningen går vi igenom ISO 45001 ut ett revisionsperspektiv. Vi går också igenom vilka roller du bör fokusera på att revidera som arbetsmiljörevisor. Utöver detta ger vi också deltagarna grundläggande kunskap om viktiga arbetsmiljöförfattningar och hur dessa kan bli en del av arbetsmiljörevisionens omfång.

Vi kommer att öva på hur man planerar och förbereder en arbetsmiljörevision på ett verkningsfullt vis. Genom övningar kommer du få identifiera vilka roller du behöver träffa som arbetsmiljörevisor, vilka frågor som ska ställas och vilka bevis som du bör granska. Exempel på områden vi kommer att öva revision på är riskhantering, ledarskap samt målstyrning.

Våra kursledare har stor erfarenhet av olika typer av revisioner, vilket innebär att de kan ge handfasta råd och tips direkt från verkligheten om hur en arbetsmiljörevision utförs på ett värdeskapande sätt.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som vill få en djupare förståelse för hur man reviderar en verksamhets arbetsmiljöarbete med fokus på ISO 45001. Utbildningen passar bra som ett komplement till dig som redan har revisionserfarenhet inom t.ex. kvalitets- och miljöområdet eller för dig som redan gått vår kurs i revisionsmetodik.

Arbetsmiljörevision ISO 45001

Ur kursens innehåll

 • Vad innefattar ett arbetsmiljöledningssystem?
 • Genomgång av ISO 45001:2018 ur ett revisionsperspektiv
 • Genomgång av viktiga författningskrav på arbetsmiljösidan
 • Revidera ledning och chefer
 • Revidera målstyrning
 • Revidera riskhantering

Recensioner

Läs recensioner av våra utbildningar på utbildning.se

Kurstillfällen på distans

Kurstillfällen på distans genomförs via Microsoft Teams eller motsvarande. Information kring utbildningen, allt kursmaterial och kontaktuppgifter till kursledare hittar du på vår digitala lärplattform Ramboll Learning. Rambolls distansutbildningar erbjuder givetvis möjligheter till nätverkande, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Kurs på distans Arbetsmiljörevision ISO 45001

Fler utbildningar inom revision

Här hittar du fler utbildningar inom revision.


Beställningsvillkor

 • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
 • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.
 • Kursavgiften faktureras av oss vid kursstart. Betalningsvillkor: 30 dagar netto

Information

Öppen Utbildning

Arbetsmiljörevision med fokus på ISO 45001

Sökord

 • Arbetsmiljöledning
 • Internrevision
 • ISO 45001

Kursavgift

8.500 SEK (exkl. moms). Kursdokumentation ingår. På klassrumsutbildningar ingår även lunch och fika.

Datum

Distans
2024-10-08

Kl. 09:00 - 16:30

Distans
2024-12-11

Kl. 09:00 - 16:30

Kursanmälan

Arbetsmiljörevision med fokus på ISO 45001

Kontakt

Kontakta Ramboll Utbildning

Ramboll Utbildning

Support & Förfrågningar