Processrevision

Kursen ger dig kunskaper om hur man planerar och genomför process – eller flödesorienterade revisioner i praktiken.

Kunskap om hur man genomför process- eller flödesorienterad revision är ytterligare ett verktyg i verktygslådan för såväl interna som externa revisorer. Tillämpning av metod för processrevision får revisorerna att lyfta blicken och granska organisationen utifrån ett helhetsperspektiv, vilket ger organisation värdefull insikt i hur väl arbetsflöden fungerar eller inte fungerar och hur processerna medverkar till att uppfylla mål och intressenternas behov och förväntningar. Processrevision kan med fördel kombineras med andra typer av revisioner, vilket tillsammans ger organisationen ett kraftfullt verktyg för ständig förbättring.

Kursen ger dig

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i hur man planerar och genomför process– eller flödesorienterade revisioner i praktiken, samt hur man rapporterar och följer upp resultatet. Genom att varva teori med praktiska övningar samt att ta del av flera exempel från verkligheten kommer deltagarna få insikt, kunskap och förmåga att tillämpa detta på hemmaplan. Processrevision kan med fördel kombineras med andra typer av revisioner, vilket tillsammans ger organisationen ett kraftfullt verktyg för ständig förbättring.

Internrevision ISO 9001

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som internrevisor som har reviderat några år och känner att du behöver få lite ny inspiration och verktyg för att lyckas ta revisionsarbetet till nästa nivå.

Ur kursens innehåll

 • Repetition processangreppsätt enligt ISO 9001
 • Krav på organisation och revisorn
 • Planera, förbereda och genomföra processrevision
 • Identifiera grundproblem i stället för symtom
 • Formulera revisionsiakttagelser och rapportera resultat
 • Flera övningar i processrevision på ett fiktivt fall

Recensioner

Upplägg för kurser på distans

Kurstillfällen på distans genomförs via Microsoft Teams eller motsvarande. Information kring utbildningen, allt kursmaterial och kontaktuppgifter till kursledare hittar du på vår digitala lärplattform Ramboll Learning. Rambolls distansutbildningar erbjuder givetvis möjligheter till nätverkande, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Kurs på distans Kvalitetsrevision ISO 9001

Kurser inom revision

Här hittar du fler kurser inom revisionsområdet.


Beställningsvillkor

 • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
 • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.
 • Kursavgiften faktureras av oss vid kursstart. Betalningsvillkor: 30 dagar netto

Information

Öppen Utbildning

Processrevision

Sökord

 • Internrevision
 • ISO 9001
 • Processrevision

Kursavgift

8.500 SEK (exkl. moms). Kursdokumentation ingår. På klassrumsutbildningar ingår även lunch och fika.

Datum

Distans
2024-06-12

Kl. 09:00 - 16:30

Kursanmälan

Processrevision

Kontakt

Kontakta Ramboll Utbildning

Ramboll Utbildning

Support & Förfrågningar