Internrevision IATF 16949

Vår kurs i internrevision IAFT 16949 är kursen för dig som ska bli internrevisor och som behöver vässa dina praktiska kunskaper om hur man reviderar ett kvalitetsledningssystem som bygger på IATF 16949.

Vår kurs i internrevision IATF 16949 är kursen för dig som ska bli internrevisor och som behöver vässa dina praktiska kunskaper om hur man reviderar ett kvalitetsledningssystem som bygger på IATF 16949. Kursens innehåll speglar de krav som IATF 16949 ställer på internrevisorer. Vi går även igenom vissa vanliga kundspecifika krav.

Kursen ger dig

Du får fördjupade kunskaper och en utvecklad förmåga att utföra internrevision av ett kvalitetsledningssystem som baseras på IATF 16949 i praktiken. Vi kommer att gå igenom de viktigaste kvalitetsprinciperna och avsnitten i standarden för att diskutera och öva på hur man planerar och förbereder revision på ett verkningsfullt vis. Genom övningar kommer du få identifiera vilka roller du behöver träffa, vilka frågor som ska ställas och vilka bevis som förväntas att få ses.

Exempel på områden vi kommer att öva revision på är: processinriktat arbetssätt enligt fordonsidustrin, ledarskap, core tools, strategi -och målstyrning.

Våra kursledare har stor erfarenhet av olika typer av revisioner, vilket innebär att de kan ge handfasta råd och tips direkt från verkligheten om hur revision utförs på ett värdeskapande sätt.

IATF 16949 utbildning

Målgrupp

Kursen riktar sig primkärt till blivande internrevisorer och andrapartsrevisorer (supplier audits).

Förkunskapskrav

Grundläggande kunskaper i ISO 9001:2015 och IATF 16949:2016.

Ur kursens innehåll

 • Kunskapskrav för en internrevisor
 • Viktiga personliga egenskaper
 • Planera och förbereda revision
 • Revidera på distans eller på plats
 • Intervju- och anteckningsteknik
 • Identifiera och formulera relevanta revisionsiakttagelser
 • Upprätta rapport och redovisa
 • Förbättra arbetssätt

Recensioner

Se recensioner av våra utbildningar och kurser.

Kurstillfällen på distans

Kurstillfällen på distans genomförs via Microsoft Teams eller motsvarande. Information kring utbildningen, allt kursmaterial och kontaktuppgifter till kursledare hittar du på vår digitala lärplattform Ramboll Learning. Rambolls distansutbildningar erbjuder givetvis möjligheter till nätverkande, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Kurs på distans Internrevision av ledningssystem

Fler kurser inom revision

Här hittar du fler kurser inom revision, till exempel Genomföra revisioner på distans.


Beställningsvillkor

 • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
 • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.
 • Kursavgiften faktureras av oss vid kursstart. Betalningsvillkor: 30 dagar netto

Information

Öppen Utbildning

Internrevision IATF 16949

Sökord

 • IATF 16949:2016
 • Internrevision
 • Revisionsmetodik

Kursavgift

22.500 SEK (exkl. moms). Kursdokumentation ingår. På klassrumsutbildningar ingår även lunch och fika.

Datum

Jönköping
2024-10-01

3 dagar

Göteborg
2024-11-26

3 dagar

Kursanmälan

Internrevision IATF 16949

Kontakt

Kontakta Ramboll Utbildning

Ramboll Utbildning

Support & Förfrågningar

Kontakt

rsmco_personal_00022

Christos Skodras

Lead Auditor och expert på IATF 16949Kontakta mig >>