AIAG VDA FMEA

Denna kurs i FMEA ger ditt team den kunskap och färdigheter som krävs för att implementera, underhålla och granska den nya AIAG VDA FMEA. I kursen får ni lära er metodiken för AIAG VDA FMEA för att kunna förutse och förebygga fel.

2019 kom en uppdaterad version av FMEA som används inom fordonsindustrin som heter AIAG VDA FMEA. Efter flera år av utveckling så lyckades VDA och AIAG ta fram en gemensam metod för att jobba med riskanalyser av produkter (design) och processer (tillverkningsprocesser) inom fordonsindutrin.

Kursen ger dig

Deltagarna får lära sig grunderna I metodiken för att kunna utföra riskanalyser på produkter (design) och processer (tillverkningsprocessen). Vi går igenom 7 stegs-metoden där vi vid varje steg går igenom hur man ska tänka och vad som är väsentligt. Fokus kommer att vara på de stora ändringarna I denna nya AIAG VDA FMEA.

AIAG VDA FMEA

Målgrupp

Kursen riktar sig primärt till dig som jobbar med utveckling av produkter och processer. Exempel på befattningar kan vara ingenjörer, konstuktörer, produktionstekniker, kvalitetsingenjörer, kvalitetshefer och utvecklingschefer.

Förkunskapskrav

Grundläggande kunskaper i den ”gamla” FMEA:n.

Ur kursens innehåll

  • Genomgång av 7-stegs metoden
  • Förberedelser inför utförande av FMEA
  • Uppföljning av genomförda FMEA

Recensioner

Se recensioner av våra utbildningar och kurser.

Kurstillfällen på distans

Kurstillfällen på distans genomförs via Microsoft Teams eller motsvarande. Information kring utbildningen, allt kursmaterial och kontaktuppgifter till kursledare hittar du på vår digitala lärplattform Ramboll Learning. Rambolls distansutbildningar erbjuder givetvis möjligheter till nätverkande, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Kurs på distans Internrevision av ledningssystem

Fler kurser inom ledningssystem

Här hittar du fler kurser inom ledningssystem till exempel IAFT 16949 – Grundkurs.


Beställningsvillkor

  • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
  • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.
  • Kursavgiften faktureras av oss vid kursstart. Betalningsvillkor: 30 dagar netto

Information

Öppen Utbildning

AIAG VDA FMEA

Sökord

  • AIAG VDA FMEA
  • Riskanalys

Kursavgift

8.500 SEK (exkl. moms). Kursdokumentation ingår. På klassrumsutbildningar ingår även lunch och fika.

Datum

Distans
2024-09-11

Kl. 09:00-16:30

Distans
2024-11-14

Kl. 09:00-16:30

Kursanmälan

AIAG VDA FMEA

Kontakt

Kontakta Ramboll Utbildning

Ramboll Utbildning

Support & Förfrågningar

Kontakt

rsmco_personal_00022

Christos Skodras

Lead Auditor och expert på IATF 16949Kontakta mig >>