IATF 16949 – Grundkurs

Kursen ger dig kunskap om kvalitetsledning enligt standarden IATF 16949:2016 samt hur man praktisk kan tillämpa kraven i IATF 16949:2016.

Denna kurs i kvalitetsledning enligt IATF 16949:2016 ger dig en helhetsbild av ett framgångsrikt kvalitetsarbete inom fordonsindutrin med utgångspunkt i IATF 16949:2016. Kursen vänder sig till alla som, oberoende av arbetsuppgifter, vill ha en grundläggande förståelse för kvalitetsarbete, kvalitetsledning, processtyrning inom fordonsindustrin.

Kvalitetsarbete handlar om så mycket mer än att bara kontrollera att en produkt eller tjänst uppfyller uppsatta krav. Kvalitetsarbete handlar också om att ha goda kommunikationsvägar, att engagera medarbetarna, ständigt utveckla sin kompetens samt att ha en metodik för att förebygga eller korrigera problemområden. Primärt är standarden för de som jobbar på företag som levererar produkter till fordonsindutrin.

Kursen ger dig

Kursen IATF 16949:2016 är en grundkurs med fokus på kraven inom fordonsindutrin. Här får du kunskap om IATF 16949 och hur du praktiskt tillämpar kraven i standarden. Företag som idag levererar till bilindustrin måste i princip vara certifierade enligt IATF 16949. Denna standard ger företag hjälp med att styra upp sina processer så att kundkrav och interna krav uppnås på ett effektivt sätt. Vi kommer att behandla dels standardkraven men även kort gå igenom grunderna i core tools som MSA, SPS och FMEA.

Kursmaterialet innefattar flertalet övningar och gruppdiskussioner där du som kursdeltagare får ta dig an standardens krav praktiskt, men även får reflektera över ert kvalitetsarbete idag samt får möjlighet till erfarenhetsutbyte med övriga kursdeltagare.

IATF 16949 kurs

Målgrupp

Kursen riktar sig i princip till alla som jobbar i en ledande befattning i en IATF-certifierad organisation (eller är på väg att bli IATF-certifierade) eller som jobbar med utveckling av verksamhetssystemet. För dig som ska arbeta som kvalitetsansvarig, kvalitetssamordnare, kvalitetschef, kvalitetsingenjör eller internrevisor är kursen extra värdefull.

Förkunskapskrav

Grundläggande kunskaper i ISO 9001:2015.

Ur kursens innehåll

  • Kraven I IATF 16949:2016
  • Kort genomgång av core tools som MSA, SPS och FMEA
  • Kundspecifika krav
  • Processyn enligt fordonsindustrin

Recensioner

Se recensioner av våra utbildningar och kurser.

Kurstillfällen på distans

Kurstillfällen på distans genomförs via Microsoft Teams eller motsvarande. Information kring utbildningen, allt kursmaterial och kontaktuppgifter till kursledare hittar du på vår digitala lärplattform Ramboll Learning. Rambolls distansutbildningar erbjuder givetvis möjligheter till nätverkande, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Kurs på distans Internrevision av ledningssystem

Fler kurser inom ledningssystem

Här hittar du fler kurser inom ledningssystem till exempel ISO 9001:2015 – Kvalitetsledning.


Beställningsvillkor

  • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
  • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.
  • Kursavgiften faktureras av oss vid kursstart. Betalningsvillkor: 30 dagar netto

Information

Öppen Utbildning

IATF 16949 – Grundkurs

Sökord

  • IATF 16949:2016

Kursavgift

15.000 SEK (exkl. moms). Kursdokumentation ingår. På klassrumsutbildningar ingår även lunch och fika.

Datum

Jönköping
2024-09-03

2 dagar

Göteborg
2024-10-15

2 dagar

Jönköping
2024-12-03

2 dagar

Kursanmälan

IATF 16949 – Grundkurs

Kontakt

Kontakta Ramboll Utbildning

Ramboll Utbildning

Support & Förfrågningar

Kontakt

rsmco_personal_00022

Christos Skodras

Lead Auditor och expert på IATF 16949Kontakta mig >>