Christos Skodras

Jag har under drygt 25 år jobbat med att införa, förvalta och utveckla ledningssystem, primärt inom kvalitet och miljöområdet. Jag har jobbat med ledningssystem utifrån olika perspektiv både som kvalitetschef, konsult, utbildare och tredjepartsrevisor där varje perspektiv har sina utmaningar. Med denna erfarenhet i bagaget har jag med mig en välfylld verktygslåda av kunskap som jag kan använda och analysera kundernas behov och anpassa lösningar därefter. Jag har specifikt jobbat med leverantörsledet till bilindustrin vars kunder ställer höga krav på ledningssystemet och användningen av olika kvalitetsverktyg.

Bland arbetsuppgifterna kan nämnas:

• Kvalitetschef för leverantörer till bilindustrin med fokus på att förbättra ledningssystemet och jobba med olika förbättringsverktyg
• Senior konsult med arbetsuppgifter som utbildare, införande av ledningssystem, implementering av olika kvalitetsverktyg, gapanalyser och internrevisioner
• Teknisk chef och chef för revisorer för ett ackrediterat certifieringsorgan med fokus på att förbättra revisionsprocessen
• Godkänd tredjepartsrevisor för ISO 9001, ISO 14001 och IATF 16949 åt ett ackrediterat certifieringsorgan