Kvalitetsplanering enligt APQP och PPAP

Kursen ger dig kunskap om APQP och PPAP samt hur du praktiskt tillämpar kraven vid genomförande av produktutvecklingsprojekt och processutvecklingsprojekt.

Advanced Product Quality Planning (APQP) är ett arbetssätt som används inom fordonsindustrin, men även i andra branscher, för att på ett systematiskt sätt planera in viktiga aktiviteter och utföra dessa inför serietillverkning. Syftet är att förebygga fel tidigt i processen så att åtgärder vidtas innan löpande serietillverkning.

Production Part Approval Process (PPAP) är en process för att visa att design och produktspecifikationer uppfylls av organisationens tillverkningsprocess.

Kursen ger dig

Kursen Kvalitetsplanering enligt APQP och PPAP är en grundkurs med fokus på kraven inom fordonsindustrin men även andra branscher. Här får du kunskap om APQP och PPAP och hur du praktiskt tillämpar kraven vid genomförande av produktutvecklingsprojekt och processutvecklingsprojekt. Fler och fler företag har anammat detta arbetssätt även utanför fordonsindustrin eftersom man har sett fördelarna med att säkra upp sina processer långt innan man startar igång serietillverkning av nya produkter eller nya tillverkningsprocesser. Vi kommer att behandla dels de olika momenten i APQP men även gå igenom de 18 elementen i PPAP.

Kursen innefattar flertalet övningar och gruppdiskussioner där du som kursdeltagare får ta dig an metoderna praktiskt, men även får reflektera över ert kvalitetsarbete idag samt får möjlighet till erfarenhetsutbyte med övriga kursdeltagare.

kvalitetsplanering APQP PPAP

Målgrupp

Vår utbildning APQP & PPAP riktar sig främst mot projektledare, ingenjörer, kvalitetstekniker, kvalitetschefer och personer som jobbar i projektform inom fordonsindustrin men kan även andra branscher.

Förkunskapskrav

Inga direkta förkunskapskrav.

Ur kursens innehåll

  • Mål och syfte med APQP och PPAP
  • Genomgång av APQPs alla delar
  • Genomgång av minimikraven vid genomförande av PPAP

Recensioner

Se recensioner av våra utbildningar och kurser.

Kurstillfällen på distans

Kurstillfällen på distans genomförs via Microsoft Teams eller motsvarande. Information kring utbildningen, allt kursmaterial och kontaktuppgifter till kursledare hittar du på vår digitala lärplattform Ramboll Learning. Rambolls distansutbildningar erbjuder givetvis möjligheter till nätverkande, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Kurs på distans Internrevision av ledningssystem

Fler kurser inom ledningssystem

Här hittar du fler kurser inom ledningssystem till exempel AIAG VDA FMEA.


Beställningsvillkor

  • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
  • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.
  • Kursavgiften faktureras av oss vid kursstart. Betalningsvillkor: 30 dagar netto

Information

Öppen Utbildning

Kvalitetsplanering enligt APQP och PPAP

Sökord

  • APQP
  • Kvalitetsplanering
  • PPAP

Kursavgift

8.500 SEK (exkl. moms). Kursdokumentation ingår. På klassrumsutbildningar ingår även lunch och fika.

Datum

Jönköping
2024-05-08

Kl. 09:00-16:30

Kursanmälan

Kvalitetsplanering enligt APQP och PPAP

Kontakt

Kontakta Ramboll Utbildning

Ramboll Utbildning

Support & Förfrågningar

Kontakt

rsmco_personal_00022

Christos Skodras

Lead Auditor och expert på IATF 16949Kontakta mig >>