Grundläggande revisionsmetodik

Kursen ger dig teoretiska kunskaper om revisionsmetodik, hur man planerar och genomför revisioner av ledningssystem samt hur man rapporterar och följer upp resultatet.

Detta är kursen för dig som behöver vässa dina grundkunskaper i revisionsmetodik för att kunna genomföra värdeskapande internrevisioner! Väl utförda internrevisioner är ett av de viktigaste verktygen för att arbeta med förbättringar och resultatet från dessa ger mycket värdefull information till ledningen om hur ledningssystemet fungerar och efterlevs. Då resultatet till stor del är förknippat med hur den interna revisionen utförs, är det viktigt att revisorn har grundläggande kunskaper för att förstå hur revisioner utförs på ett värdeskapande vis.

Detta är en kurs för dig som framförallt behöver grundläggande kunskaper i revisionsmetodik. Utbildningen fokuserar på att ge deltagarna kunskap om hur man planerar och förbereder sig på bästa sätt, olika tekniker för att ställa frågor och anteckna samt tips och råd hur man hanterar olika situationer och personlighetstyper.

Kursen ger dig

Grundläggande teoretiska kunskaper om hur man planerar, förbereder, genomför revision av ledningssystem och hur man rapporterar och följer upp revisionsresultatet. 

Deltagarna får ett erfarenhetsbaserat och innehållsrikt revisionskompendium som är väldigt uppskattat. Våra kursledare har stor erfarenhet av olika typer av revisioner, vilket innebär att de kan ge handfasta råd och tips direkt från verkligheten om hur revision utförs på ett värdeskapande sätt.

revisionsmetodik

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som vill få en formell utbildning i just revisionsmetodik. Om man har deltagit på denna kurs kan man sedan komplettera med utbildningar inom specifika område som t.ex. miljörevision, arbetsmiljörevision, kvalitetsrevision eller hållbarhetsrevision.

Ur kursens innehåll

 • Kunskapskrav för en internrevisor
 • Viktiga personliga egenskaper
 • Planera och förbereda revision
 • Revidera på distans eller på plats
 • Intervju- och anteckningsteknik
 • Identifiera och formulera relevanta revisionsiakttagelser
 • Upprätta rapport och redovisa
 • Förbättra arbetssätt mm.

Recensioner

Kurstillfällen på distans

Kurstillfällen på distans genomförs via Microsoft Teams eller motsvarande. Information kring utbildningen, allt kursmaterial och kontaktuppgifter till kursledare hittar du på vår digitala lärplattform Ramboll Learning. Rambolls distansutbildningar erbjuder givetvis möjligheter till nätverkande, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Kurs på distans

Fler kurser inom revision

Här hittar du fler kurser inom revision, till exempel Internrevision av ledningssystem.


Beställningsvillkor

 • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
 • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.
 • Kursavgiften faktureras av oss vid kursstart. Betalningsvillkor: 30 dagar netto

Information

Öppen Utbildning

Grundläggande revisionsmetodik

Sökord

 • Internrevision
 • Revisionsmetodik

Kursavgift

8.500 SEK (exkl. moms). Kursdokumentation ingår. På klassrumsutbildningar ingår även lunch och fika.

Datum

Distans
2024-05-07

Kl. 09:00 - 16:30

Kursanmälan

Grundläggande revisionsmetodik

Kontakt

Kontakta Ramboll Utbildning

Ramboll Utbildning

Support & Förfrågningar