Arbetsplatsens kemikaliehantering

Vår kurs i kemikaliehantering lär dig säker kemikaliehantering, på både ett miljö- och hälsomässigt riktigt sätt.

Vår kurs i kemikaliehantering lär dig säker kemikaliehantering. För att underlätta vårt dagliga liv använder vi en allt större mängd kemikalier, i dag använder vi 60 gånger mer kemikalier än vad vi gjorde på 1950-talet. En del av dem har inte bara positiva effekter utan kan ge negativa konsekvenser på vår hälsa och miljön om vi använder kemikalierna oförsiktigt och de hamnar på fel ställe.

Det ställs därmed stora krav på verksamheter att ha en säker kemikaliehantering vid såväl inköp, användning, förvaring samt avfallshantering.

Kursen ger dig

Kursen ger dig insikt i vilken lagstiftning ur miljö- och arbetsmiljösynpunkt som gäller för företagets kemikaliehantering. Med denna bakgrund får du praktisk vägledning för hur du på arbetsplatsen kan hantera kemikalier på ett miljö- och hälsomässigt riktigt sätt, genom rätt rutiner för inköp, användning, förvaring och avfallshantering. Du får även kunskaper om vad märkningen på kemiska produkter enligt CLP innebär, samt förståelse för hur ett säkerhetsblad är uppbyggt och vilken information i dem som är viktig för dig.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som vill bredda sina kunskaper inom kemikaliehantering, såsom miljöansvariga, arbetsmiljöansvariga, produktionsansvariga, inköpare och skyddsombud.

Kursen är extra värdefull för dig som ansvarar för kemikaliehanteringen i verksamheter som använder kemikalier som en del i den ordinarie verksamheten för t.ex. rengöring/avfettning, smörjning, limning, ytbehandling i t.ex. verkstadsindustri, lokalvård, monterings-, bygg-, och livsmedelsindustri.

Arbetsplatsens kemikaliehantering

Ur kursens innehåll

 • Bakgrund till kemikalieproblematiken
 • Bestämmelser om kemikalier
 • Säkerhetsdatablad och märkning
 • Kemikalieförteckning
 • Utbyte/substitution av kemikalier
 • Inköp, användning, förvaring och avfallshantering av kemikalier
 • Grunderna i riskbedömning

Recensioner

Kurstillfällen på distans

Kurstillfällen på distans genomförs via Microsoft Teams eller motsvarande. Information kring utbildningen, allt kursmaterial och kontaktuppgifter till kursledare hittar du på vår digitala lärplattform Ramboll Learning. Rambolls distansutbildningar, likväl som våra på-plats-utbildningar, erbjuder möjligheter till nätverkande, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Kurs på distans Arbetsplatsens kemikaliehantering

Fler kurser inom arbetsmiljö

Här hittar du fler kurser inom arbetsmiljöområdet.


Beställningsvillkor

 • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
 • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.
 • Kursavgiften faktureras av oss vid kursstart. Betalningsvillkor: 30 dagar netto

Information

Öppen Utbildning

Arbetsplatsens kemikaliehantering

Sökord

 • Kemikaliehantering
 • Säkerhetsdatablad

Kursavgift

8.500 SEK (exkl. moms). Kursdokumentation ingår. På klassrumsutbildningar ingår även lunch och fika.

Datum

Distans
2024-06-04

Kl. 09:00 - 16:30

Kursanmälan

Arbetsplatsens kemikaliehantering

Kontakt

Kontakta Ramboll Utbildning

Ramboll Utbildning

Support & Förfrågningar