Riskbedömning – Arbetsmiljö

Genomför du riskbedömningar? När det gäller abetsmiljö är det inte bara viktigt för att öka säkerheten på arbetsplatsen, det är även ett lagkrav.

Att göra riskbedömning ur arbetsmiljösynpunkt är inte bara viktigt för att öka säkerheten på arbetsplatsen, det är även ett lagkrav. Under kursdagen i riskbedömning får du kunskap om vilka lagkrav som finns och olika metoder och verktyg för att genomföra riskbedömningar i praktiken.

Riskbedömning som verktyg i arbetsmiljöarbetet är både ett effektivt och ett engagerande arbetssätt för att arbeta med arbetsmiljöfrågor. Grundidén är relativt enkel, att hitta risker och prioritera åtgärder mot de allvarligaste riskerna. På så sätt så fokuserar man på det som är viktigast först, vilket borde vara naturligt. I praktiken blir det dock inte alltid så. Om man inte har någon struktur och styrning på plats som gör det enkelt att fokusera på det som är viktigast, är risken större att man prioriterar fel. Det kan till exempel ske genom att man prioriterar det som man är bäst på, det man tycker är roligast, eller det man tycker är enklast.

Riskbedömningar

Kursen ger dig

Kursen ger dig grundläggande kunskap om vilka lagkrav som finns men även olika metoder och verktyg för att genomföra riskbedömningar. Ni kommer också att få mallar till de metoder vi går igenom under kursdagen.

Målgrupp

Detta är en kurs för dig som jobbar med eller är ansvarig för arbetsmiljön och riskbedömningar.

Ur kursens innehåll

 • Lagstiftning
 • Olika analysmetoder, bland annat grovriskanalays
 • Skyddsrond/arbetsmiljörond
 • Hantering av olyckor och tillbud
 • Säkerhetskultur

Recensioner

Kurstillfällen på distans

Kurstillfällen på distans genomförs via Microsoft Teams eller motsvarande. Information kring utbildningen, allt kursmaterial och kontaktuppgifter till kursledare hittar du på vår digitala lärplattform Ramboll Learning. Rambolls distansutbildningar, likväl som våra på-plats-utbildningar, erbjuder möjligheter till nätverkande, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Kurs på distans Riskbedömningar

Fler kurser inom arbetsmiljö

Här hittar du fler kurser inom arbetsmiljöområdet.


Beställningsvillkor

 • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
 • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.
 • Kursavgiften faktureras av oss vid kursstart. Betalningsvillkor: 30 dagar netto

Information

Öppen Utbildning

Riskbedömning – Arbetsmiljö

Sökord

 • Riskanalys
 • Säkerhetskultur
 • Skyddsrond

Kursavgift

8.500 SEK (exkl. moms). Kursdokumentation ingår. På klassrumsutbildningar ingår även lunch och fika.

Datum

Distans
2024-09-19

Kl. 09:00 - 16:30

Distans
2024-11-13

Kl. 09:00 - 16:30

Kursanmälan

Riskbedömning – Arbetsmiljö

Kontakt

Kontakta Ramboll Utbildning

Ramboll Utbildning

Support & Förfrågningar