Malin Hagh

Malin har arbetat som arbetsmiljöingenjör i mer än 35 år och brinner för arbetsmiljöfrågor. Hon har erfarenhet från många olika branscher, allt från privat tillverkningsindustri till offentlig verksamhet. Malin ger stöd och råd i olika arbetsmiljöfrågor, allt ifrån handledning vid uppbyggandet av arbetsmiljösystem, SAM, och arbetsmiljörevision till rådgivning i mer konkreta frågeställningar som maskinsäkerhet, belastningsergonomi, kemikaliehantering och arbete kring företagens säkerhetskultur.

Sedan 2016 är hon också aktiv som säkerhetsrådgivare för farligt gods på väg för kunder i skilda typer av verksamheter.

Malin är också en mycket engagerad och populär kursledare som håller både öppna och företagsinterna utbildningar inom sina expertområden.