Annelie Linhed

Annelie Linhed är seniorkonsult och har sedan 2013 stöttat organisationer med stöd i miljö- och arbetsmiljöarbete. Hennes expertområden är miljö- och arbetsmiljölagstiftning, säkerhetsrådgivning (transport av farligt gods), kemikaliekontroll och Reach och där hon hjälper verksamheter samt håller utbildningar inom dessa områden.