Litiumbatterier – E-learning

Utbildningen är uppdelad i två delar. I den första delen går vi igenom riskerna och hur vi kan förebygga dessa. I del två fokuserar vi på transportregler enligt ADR, eftersom litiumbatterier räknas som farligt gods.

Litiumbatterier har blivit en del av vår vardag och förekommer nästan överallt omkring oss. Under de senaste 10 åren har användningen ökat dramatiskt och trenden verkar hålla i sig.

Flera egenskaper bidrar till litiumbatteriernas popularitet. De är lätta, har en hög energitäthet och kan laddas om upprepade gånger. Därför hittar vi dem i allt från små tandborstar till stora el-fordon. De kraftfulla litiumbatterierna kommer dock även med vissa risker och även om olyckor och incidenter är sällsynta, kan konsekvenserna när något går fel vara förödande. Därför är det viktigt att vara försiktig och noggrann när man hanterar och transporterar litiumbatterier.

Vare sig du arbetar med transport, service eller på något annat sätt kommer i kontakt med litiumbatterier, så kan du arbeta förebyggande så att risken för olyckor och incidenter blir så liten som möjligt.

Rambolls e-learning om litiumbatterier är uppdelad i två delar. I den första delen går vi igenom vad litiumbatterier är, vilka risker det finns och hur vi kan förebygga riskerna. Vi diskuterar också viktiga säkerhetsåtgärder och vad man ska göra om olyckan är framme. I den andra delen fokuserar vi på transportregler enligt ADR. Detta då litiumbatterier räknas som farligt gods. Vi går igenom relevanta UN-nummer, märkningar och förpackningsregler för transport av fungerande batterier samt av batterier som ska återvinnas eller är skadade.

e-learning litiumbatterier

Kursen ger dig

Efter att ha genomfört denna utbildning har kursdeltagaren fått både kunskap om vilka risker som finns kopplat till litiumbatterier och verktyg för att förebygga riskerna samt säkert hantera litiumbatterier i sitt arbete.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till medarbetare och chefer inom företag och organisationer som hanterar litiumbatterier och där behov finns av att öka medvetenheten gällande riskerna med litiumbatterier, hur batterierna bör hanteras för att minimera riskerna samt vad som krävs för att efterleva gällande lagstiftning vid transport.

Ur kursens innehåll

  • Vad är litiumbatterier?
  • Risker kopplat till litiumbatterier och hur dessa kan förebyggas
  • Säkerhetsåtgärder vid hantering av litiumbatterier
  • Krav på märkning, förpackning och transportregler enligt ADR, vid transport av litiumbatterier

Recensioner

Upplägg för e-learning

Utbildningen genomförs individuellt och helt på distans via vår digitala lärplattform Ramboll Learning. Du som kursdeltagare kan när som helst pausa utbildningen och fortsätta där du slutade när du loggar in nästa gång.

Tidsåtgång cirka 1 timme.

Användarlicensen ger kursdeltagaren tillgång till utbildningen i tolv månader.

Har ni behov av att utbilda flera personer i er organisation? Kontakta oss för en detaljerad offert.

Företagsanpassad e-learning

Önskar ni en företagsspecifik utbildning? Vårt produktionsteam hjälper er gärna. Utifrån era behov och önskemål kan vi anpassa samtliga våra e-learnings så att de exempelvis omfattar även era arbetssätt, rutiner och mål. Kontakta oss så berättar vi mer!


Information

E-learning

Litiumbatterier – E-learning

Sökord

  • ADR:S
  • Farligt gods
  • Litiumbatterier

Kursavgift

1200 SEK (exkl. moms)

Kursanmälan

Litiumbatterier – E-learning

Kontakt

Kontakta Ramboll Utbildning

Ramboll Utbildning

Support & Förfrågningar