Litiumbatterier – E-learning

Utbildningen är uppdelad i två delar. I den första delen går vi igenom riskerna och hur vi kan förebygga dessa. I del två fokuserar vi på transportregler enligt ADR, eftersom litiumbatterier räknas som farligt gods.

Litiumbatterier finns nästan överallt i vår vardag, från tandborstar till el-fordon. Under de senaste 10 åren har deras användning ökat dramatiskt och trenden fortsätter. De kraftfulla litiumbatterierna medför dock vissa risker. Även om olyckor och incidenter är sällsynta, kan konsekvenserna vara förödande när något går fel. Därför är det viktigt att vara försiktig och noggrann när man hanterar och transporterar litiumbatterier. Oavsett om ni arbetar med transport, service eller på annat sätt hanterar litiumbatterier, är det avgörande att arbeta förebyggande för att minimera risken för incidenter.

Säker hantering av litiumbatterier – E-learning

Rambolls e-learning om litiumbatterier är uppdelad i två delar. I den första delen går vi igenom vad litiumbatterier är, vilka risker det finns och hur vi kan förebygga riskerna. Vi diskuterar också viktiga säkerhetsåtgärder och vad man ska göra om olyckan är framme. I den andra delen fokuserar vi på transportregler enligt ADR. Detta då litiumbatterier räknas som farligt gods. Vi går igenom relevanta UN-nummer, märkningar och förpackningsregler för transport av fungerande batterier samt av batterier som ska återvinnas eller är skadade.

e-learning litiumbatterier

Kursen ger dig

Efter att ha genomfört denna utbildning har kursdeltagaren fått både kunskap om vilka risker som finns kopplat till litiumbatterier och verktyg för att förebygga riskerna samt säkert hantera litiumbatterier i sitt arbete.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till medarbetare och chefer inom företag och organisationer som hanterar litiumbatterier och där behov finns av att öka medvetenheten gällande riskerna med litiumbatterier, hur batterierna bör hanteras för att minimera riskerna samt vad som krävs för att efterleva gällande lagstiftning vid transport.

Ur kursens innehåll

  • Vad är litiumbatterier?
  • Risker kopplat till litiumbatterier och hur dessa kan förebyggas
  • Säkerhetsåtgärder vid hantering av litiumbatterier
  • Krav på märkning, förpackning och transportregler enligt ADR, vid transport av litiumbatterier

Recensioner

Läs recensioner av våra utbildningar.

Upplägg för e-learning

Utbildningen genomförs individuellt och helt på distans via vår digitala lärplattform Ramboll Learning. Du som kursdeltagare kan när som helst pausa utbildningen och fortsätta där du slutade när du loggar in nästa gång.

Tidsåtgång cirka 1 timme.

Användarlicensen ger kursdeltagaren tillgång till utbildningen i tolv månader.

Har ni behov av att utbilda flera personer i er organisation? Kontakta oss för en detaljerad offert.

Företagsanpassad e-learning

Önskar ni en företagsspecifik utbildning? Vårt produktionsteam hjälper er gärna. Utifrån era behov och önskemål kan vi anpassa samtliga våra e-learnings så att de exempelvis omfattar även era arbetssätt, rutiner och mål. Kontakta oss så berättar vi mer!


Information

E-learning

Litiumbatterier – E-learning

Sökord

  • ADR:S
  • Farligt gods
  • Litiumbatterier

Kursavgift

1.200 SEK (exkl. moms)

Kursanmälan

Litiumbatterier – E-learning

Kontakt

Kontakta Ramboll Utbildning

Ramboll Utbildning

Support & Förfrågningar