Transport av farligt gods på sjö, 1/2 dag

Alla som är delaktiga vid transport av farligt gods på sjö ska genomgå en utbildning enligt kapitel 1.3 i regelverket IMDG-koden.

Alla medarbetare som är delaktiga vid transport av farligt gods på sjö, t.ex. beställer, packar, märker, tar fram dokumentation eller lastar, ska genomgå en utbildning enligt kapitel 1.3 i regelverket IMDG-koden.

Utbildningen måste vara genomförd innan personalen utför arbetsuppgifter kopplade till transport av farligt gods, i annat fall ska arbetet ske under direkt överinseende av utbildad person. För att ta hänsyn till ändrade lagkrav samt säkerställa att medarbetarna har aktuella kunskaper ska utbildningen regelbundet uppdateras.

Kursen ger dig

Du får grundläggande kunskaper om bestämmelserna för transport av farligt gods på sjö. Kursen ger dig kunskap om vad farligt gods är, vilket ansvar du och andra delaktiga har, vad som krävs för att uppfylla reglerna i IMDG-koden, samt risker och skyddsåtgärder kopplade till hanteringen av farligt gods. Efter kursen uppfyller du utbildningskravet enligt kapitel 1.3 i IMDG-koden.

Transport av farligt gods på sjö

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till personal som är delaktig vid transport av farligt gods som skickas på sjö, t.ex. personer som beställer, packar, märker, tar fram dokumentation eller lastar. Även speditörer, skyddsingenjörer, arbetsledare, miljöhandläggare, inköpare och lagerpersonal som har arbetsuppgifter relaterade till transport av farligt gods har stor nytta av utbildningen.

Ur kursens innehåll

 • Lagstiftning kring farligt gods
 • Vad är farligt gods och transport
 • Regelverkets uppbyggnad (IMDG-koden)
 • Ansvar för delaktiga bl.a. avsändare, packare och lastare
 • Klassificering, förpackning, märkning och etikettering
 • Transporthandlingar
 • Undantag och lättnader, t.ex. begränsad mängd
 • Risker och skyddsåtgärder
 • Transportskydd
 • Säkerhetsrådgivare

Kursen farligt gods på sjö enligt IMDG-koden hålls via Microsoft Teams och ger dig kunskap om de specifika krav som gäller för sjötransport av farligt gods. Du har även möjlighet att ställa frågor till kursledaren om din hantering av farligt gods. Teori varvas med övningsuppgifter, vilket ökar inlärningen.

Förkunskapskrav

Innan du går denna kurs måste du ha gått Transport av farligt gods på väg ADR-S 1.3 utbildning. Du kan även vällja att gå kursen som E-learning innan, läs mer här.

Recensioner

Läs recensioner av våra kurser!

Upplägg för kurser på distans

Kurstillfällen på distans genomförs via Microsoft Teams eller motsvarande. Information kring utbildningen, allt kursmaterial och kontaktuppgifter till kursledare hittar du på vår digitala lärplattform Ramboll Learning. Rambolls distansutbildningar erbjuder givetvis möjligheter till nätverkande, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Kurs på distans Transport av farligt gods på sjö

Fler utbildningar inom farligt gods

Transport av farligt gods på väg 1.3 utbildning – E-learning

Transport av farligt gods på väg enligt ADR-S 1.3


Beställningsvillkor

 • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
 • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.
 • Kursavgiften faktureras av oss vid kursstart. Betalningsvillkor: 30 dagar netto

Information

Öppen Utbildning

Transport av farligt gods på sjö, 1/2 dag

Sökord

 • 1.3 utbildning
 • Farligt gods
 • IMDG-koden

Kursavgift

3.500 SEK (exkl. moms). Kursdokumentation ingår. På klassrumsutbildningar ingår även lunch och fika.

Datum

Distans
2024-10-24

09:00 - 12:00

Kursanmälan

Transport av farligt gods på sjö, 1/2 dag

Kontakt

Kontakta Ramboll Utbildning

Ramboll Utbildning

Support & Förfrågningar