Transport av farligt gods ADR 1.3 – E-learning

För att transportera eller hantera farligt gods på väg måste du ha gått utbildning. Vår e-learning uppfyller kraven i kapitel 1.3 i regelverket ADR.

Varje dag transporteras stora mängder farligt gods på våra vägar. Dessa transporter är förknippade med stora risker och faror om de inte hanteras på rätt sätt. I de allra flesta fall går transporterna med farligt gods bra, men i de fall det sker olyckor kan det bli mycket stora konsekvenser.

Det är inte bara vid transporten som det kan ske olyckor. Även vid lastning och lossning finns det risk för olyckor. Det kan till exempel vara förpackningar som börjar läcka till följd av att de tappas, körs på eller skadas av annat gods. Vid lossning från tankbilar kan kopplingar eller slangar gå sönder. Därför är det mycket viktigt att alla led i transportkedjan följer de regler som finns för att förebygga, hindra och begränsa olyckor och minimera konsekvenserna om olyckan ändå är framme.

Alla de personer som på något vis deltar i transporten av farligt gods, antingen genom att förpacka, märka, avsända, lasta, transportera, motta eller lossa det farliga godset ska ha kännedom om de risker och faror som är förknippade med det farliga gods som de hanterar och vilka regler som är tillämpliga. Dessa personer ska enligt regelverket ADR ha genomfört en så kallad 1.3-utbildning innan de utför arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods.

Utbildningen ska ske innan du påbörjar ditt arbete. Annars ska du arbeta under direkt överinseende av en utbildad person.

För att ta hänsyn till ändrade lagkrav samt för att säkerställa att medarbetarna har aktuella kunskaper ska utbildningen även regelbundet repeteras.

farligt gods e-learning

Kursen ger dig

Kursen ger dig kunskap om vad farligt gods är, vilket ansvar du och andra delaktiga har, grundläggande kunskaper om bestämmelserna för transport av farligt gods på väg och vad som krävs för att uppfylla reglerna i ADR, samt risker och skyddsåtgärder kopplade till hanteringen av farligt gods.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig i första hand till personal som är delaktig vid transport av farligt gods på väg, t.ex. personer som lastar, lossar, avsänder, mottar, förpackar eller personer som transporterar farligt gods i värdeberäknad mängd. Även speditörer, skyddsingenjörer, arbetsledare, miljöhandläggare, inköpare och lagerpersonal som har arbetsuppgifter relaterade till transport av farligt gods har stor nytta av utbildningen. Utbildningen är särskilt lämpad för dig som tidigare gått en farligt gods utbildning och nu behöver uppdatera dina kunskaper.

För att få genomföra ”fulla” transporter av farligt gods krävs dock förarutbildning enligt ADR-S 8.2. För att se vilka som är auktoriserade för att hålla utbildning enligt ADR-S 8.2 besök MSB:s hemsida.

Ur kursens innehåll

 • Vad är farligt gods och transport
 • Lagkrav och bestämmelser
 • Ansvar för delaktiga bl.a. mottagare, lastare, lossare, avsändare och transportör
 • Klassning av farligt gods
 • Förpackning, märkning och etikettering
 • Godsdeklarationer
 • Lastning, lossning och transport
 • Säkerhet och risker samt transportskydd
 • Undantag och lättnader

Recensioner

Upplägg för e-learning

Utbildningen genomförs individuellt och helt på distans via vår digitala lärplattform Ramboll Learning. Du som kursdeltagare kan när som helst pausa utbildningen och fortsätta där du slutade när du loggar in nästa gång.

Tidsåtgång cirka 2-3 timmar. Kursintyg erhålls efter avslutad utbildning och alla rätt på frågorna i utbildningen.

Användarlicensen ger kursdeltagaren tillgång till utbildningen i tolv månader.

Har ni behov av att utbilda flera personer i er organisation? Kontakta oss för en detaljerad offert.

Företagsanpassad e-learning

Önskar ni en företagsspecifik utbildning? Vårt produktionsteam hjälper er gärna. Utifrån era behov och önskemål kan vårt produktionsteam anpassa våra e-learnings eller skapa helt nya och kundspecifika utbildningar. Kontakta oss så berättar vi mer!


Information

E-learning

Transport av farligt gods ADR 1.3 – E-learning

Sökord

 • 1.3 utbildning
 • ADR:S
 • Farligt gods

Kursavgift

1.800 SEK (exkl. moms)

Kursanmälan

Transport av farligt gods ADR 1.3 – E-learning

Kontakt

Kontakta Ramboll Utbildning

Ramboll Utbildning

Support & Förfrågningar