Transport av farligt gods ADR 1.3 – E-learning

Vår e-learning om farligt gods kurs uppfyller kravet i 1.3 ADR-S, som är ett måste för alla som transporterar eller hanterar farligt gods.

Alla medarbetare som är delaktiga vid transport av farligt gods, t.ex. vid mottagning, lossning, avsändning och lastning, ska genomgå en utbildning enligt kapitel 1.3 i regelverket ADR-S. För att ta hänsyn till ändrade lagkrav samt för att säkerställa att medarbetarna har aktuella kunskaper ska utbildningen regelbundet repeteras.

e-learning ADR 1.3

Kursen ger dig

Kursen ger dig kunskap om vad farligt gods är, vilket ansvar du och andra delaktiga har, vad som krävs för att uppfylla reglerna i ADR, samt risker och skyddsåtgärder kopplade till hanteringen av farligt gods.

Målgrupp

Denna webbutbildning vänder sig främst till dig som tidigare gått en farligt gods utbildning och nu behöver uppdatera dina kunskaper.

För att få genomföra ”fulla” transporter av farligt gods krävs dock förarutbildning enligt ADR-S 8.2. För att se vilka som är auktoriserade för att hålla utbildning enligt ADR-S 8.2 besök MSB:s hemsida.

Ur kursens innehåll

  • Inledning
  • Förpackning, märkning och etikettering
  • Godsdeklarationer
  • Lastning, lossning transport
  • Säkerhet och risker
  • Undantag och lättnader

Recensioner

Upplägg för e-learning

Utbildningen genomförs individuellt och helt på distans via vår digitala lärplattform Ramboll Learning. Du som kursdeltagare kan när som helst pausa utbildningen och fortsätta där du slutade när du loggar in nästa gång.

Tidsåtgång cirka 4 timmar. Kursintyg erhålls efter avslutad utbildning och alla rätt på frågorna i utbildningen.

Användarlicensen ger kursdeltagaren tillgång till utbildningen i tolv månader.

Har ni behov av att utbilda flera personer i er organisation? Kontakta oss för en detaljerad offert.


Fler kurser inom arbetsmiljö

Här hittar du fler kurser inom arbetsmiljöområdet.

Information

E-learning

Transport av farligt gods ADR 1.3 – E-learning

Sökord

  • 1.3 utbildning
  • ADR:S
  • Farligt gods

Kursavgift

1.800 SEK (exkl. moms)

Kursanmälan

Transport av farligt gods ADR 1.3 – E-learning

Kontakt

Kontakta Ramboll Utbildning

Ramboll Utbildning

Support & Förfrågningar