Niclas Holm

Niclas Holm är seniorkonsult på Ramboll och har arbetat med att stödja små och stora företag inom de flesta branscher sedan 1998. Uppdragen har gällt ett brett utbud av olika tjänster: till exempel införande och underhåll av ledningssystem enligt ISO 9001 och 14001, revisioner, hantering av lagkrav, lagrevisioner, tillståndsansökningar, periodiska undersökningar, hantering av kraven i RoHS och genomförande av utbildningar.

Hans expertområde är lagstiftning inom miljö och arbetsmiljö med genomförande av ett stort antal lagidentifieringar och lagrevisioner inom de flesta branscher. Han är också ansvarig för den lagbevakningstjänst som är en viktig del i Rambolls utbud.

Han är en erfaren och uppskattad föreläsare för de öppna kurser som Ramboll erbjuder samt för kundanpassade företagsinterna utbildningar. Vanliga utbildningsområden är till exempel kurser inom miljölagstiftning, Reach/RoHS och allmän miljökunskap.