Litiumbatterier – Risker, avsändning och transport, 1/2 dag

Kursen ger dig kunskap om vilka risker som kan uppstå vid hantering av litiumbatterier samt vilka bestämmelser som gäller vid transport av litiumbatterier.

Kursen ger dig kunskap om vilka risker som kan uppstå vid hantering av litiumbatterier samt vilka bestämmelser som gäller vid transport.

Kursen ger dig

Du får grundläggande kunskap kring vilka risker som kan uppstå vid hantering av litiumbatterier samt ingående kunskaper kring vilka bestämmelser som gäller vid förberedelse för transport samt transport av litiumbatterier på väg, järnväg, sjö och i luft.

Utbildningen uppfyller inte de krav som ställs på utbildning i kapitel 1.3 i ADR, RID och IMDG samt 1.5 i IATA-DGR.

litiumbatterier risker

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till personal som är delaktig vid transport av litiumbatterier, t.ex. personer som avsänder (packar, lastar etc) eller transporterar litiumbatterier i värdeberäknad mängd. Även speditörer, skyddsingenjörer, arbetsledare, miljöhandläggare, inköpare och lagerpersonal som har arbetsuppgifter relaterade till hantering av litiumbatterier har stor nytta av utbildningen.

Ur kursens innehåll

 • Risker kring litiumbatterier
 • Klassificering av olika typer av litiumbatterier
 • Märkning och etikettering
 • Godsdeklaration
 • Lättnader för små litiumbatterier
 • Bestämmelser för undantagna och defekta batterier samt avfall

Förkunskapskrav

Vi rekommenderar att kursdeltagarna genomgått en 1.3 utbildning enligt ADR, RID eller IMDG eller 1.5 utbildning enligt IATA-DRG.

Recensioner

Här kan du läsa recensioner av våra utbildningar.

Kurstillfällen på distans

Kurstillfällen på distans genomförs via Microsoft Teams eller motsvarande. Information kring utbildningen, allt kursmaterial och kontaktuppgifter till kursledare hittar du på vår digitala lärplattform Ramboll Learning. Rambolls distansutbildningar erbjuder givetvis möjligheter till nätverkande, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Kurs på distans

Fler kurser inom miljö

Här hittar du fler kurser inom miljöområdet, till exempel Transport av farligt gods på väg.


Beställningsvillkor

 • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
 • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.
 • Kursavgiften faktureras av oss vid kursstart. Betalningsvillkor: 30 dagar netto

Information

Öppen Utbildning

Litiumbatterier – Risker, avsändning och transport, 1/2 dag

Sökord

 • Farligt gods
 • Litiumbatterier

Kursavgift

3.500 SEK (exkl. moms). Kursdokumentation ingår. På klassrumsutbildningar ingår även lunch och fika.

Datum

Distans
2024-10-10

Kl. 09:00-12:00

Kursanmälan

Litiumbatterier – Risker, avsändning och transport, 1/2 dag

Kontakt

Kontakta Ramboll Utbildning

Ramboll Utbildning

Support & Förfrågningar