Ledningssystem enligt ISO 9001, 14001 och 45001 – E-learning

Rambolls e-learning Ledningssystem enligt ISO 9001, 14001 och 45001 ger en introduktion till de tre ledningssystemsstandarderna, deras innehåll samt hur de olika delkraven brukar tolkas och tillämpas i praktiken.

Ledningssystemen följer ofta en specifik modell för förbättringsarbete – kallad PDCA. De kan också utformas och certifieras i enlighet med specifika standarder, bland annat de internationella standarderna från ISO. ISO-familjen består av en mängd olika standarder vilka återfinns i de flesta av världens länder. De tre vanligaste ISO-standarderna för ledningssystem är ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001. Standarderna är globala och fastställda av internationella standardiseringsorganisationen ISO.

Rambolls e-learning Ledningssystem enligt ISO 9001, 14001 och 45001 ger en introduktion till de tre ledningssystemsstandarderna, deras innehåll samt hur de olika delkraven brukar tolkas och tillämpas i praktiken.

e-learning ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

Kursen ger dig

Efter att ha genomfört denna utbildning har kursdeltagaren fått både en förståelse för syftet och innehållet i de olika standarderna samt en introduktion till hur delkraven tolkas och tillämpas i praktiken.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till företag och organisationer, kvalitets- miljö-, arbetsmiljö- och hållbarhetsansvariga som önskar en introduktion till ISO 9001, 14001 och 45001, vill få förståelse för standardernas syfte och kravbild.

Ur kursens innehåll

  • Den röda tråden i ledningssystem
  • PDCA-cykeln
  • ISO 9001 – Standard för Kvalitetsledningssystem
  • ISO 14001 – Standard för Miljöledningssystem
  • ISO 45001 – Standard för Arbetsmiljöledningssystem
  • Certifieringsprocessen

Recensioner

Upplägg för e-learning

Utbildningen genomförs individuellt och helt på distans via vår digitala lärplattform Ramboll Learning. Du som kursdeltagare kan när som helst pausa utbildningen och fortsätta där du slutade när du loggar in nästa gång.

Tidsåtgång: Utbildningen tar ca. 30 min + frågor och reflektionsövningar.

Användarlicensen gäller under tolv månader.

Kurs på distans

Företagsanpassad e-learning

Önskar ni en företagsspecifik utbildning? Vårt produktionsteam hjälper er gärna. Utifrån era behov och önskemål kan vår e-learning i ledningssystem företagsanpassas, exempelvis med tillägg som beskriver ert ledningssystem och lyfter fram just era mål och policies. Kontakta oss så berättar vi mer!

Fler utbildningar inom ledningssystem hittar du här.

Information

E-learning

Ledningssystem enligt ISO 9001, 14001 och 45001 – E-learning

Sökord

  • ISO 14001
  • ISO 45001
  • ISO 9001

Kursavgift

990 SEK (exkl. moms)

Kursanmälan

Ledningssystem enligt ISO 9001, 14001 och 45001 – E-learning

Kontakt

Kursledare Nicole Klemets

Nicole Klemets

Kursledare & Produktägare E-learning0709-27 45 06Kontakta mig >>
Kontakta Ramboll Utbildning

Ramboll Utbildning

Support & Förfrågningar