ISO 50001 – Energiledningssystem

Kursen ISO 50001 Energiledningssystem ger en introduktion till energiledning samt hur man omsätter kraven i ISO 50001 i praktiken.

Vår kurs i ISO 50001 – Energiledningssystem hjälper dig att omsätta kraven i standarden i praktiken, hur du kan arbeta systematiskt med energifrågorna samt ger dig en orientering om energikartläggningar.

Kursen ger dig

Kursen ger dig en introduktion till energiledning enligt ISO 50001:2018 och hjälper dig att förstå kraven i standarden och hur de kan omsättas i praktiken. Vi går också igenom hur du på ett systematiskt sätt kan arbeta med energifrågorna för att förbättra din energiprestanda och skapa utrymme för besparingar i din verksamhet.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som är driftchef, energisamordnare eller har annan roll med ansvar för drift och utveckling av energiledningssystemet. Kursen är också aktuell för dig som arbetar som t.ex. miljösamordnare, energi- och miljöansvarig, internrevisor, ledningsrepresentant mm och vill ha fördjupade kunskaper om hur den nya standarden påverkar er verksamhet.

ISO 50001 Energiledningssystem

Ur kursens innehåll

 • Hur man integrerar energifrågorna i det strategiska arbetet
 • Syftet med ett energiledningssystem
 • Framgångsfaktorer för att lyckas med energiledningssystemet
 • Energikartläggning
 • Likheter och skillnader jämfört med ISO 14001 & 9001
 • Metoder för bedömning av risker och möjligheter
 • Vikten av att ledningen är engagerad

Recensioner

Upplägg för kurstillfällen på distans

Kurstillfällen på distans genomförs via Microsoft Teams eller motsvarande. Information kring utbildningen, allt kursmaterial och kontaktuppgifter till kursledare hittar du på vår digitala lärplattform Ramboll Learning. Rambolls distansutbildningar erbjuder givetvis möjligheter till nätverkande, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Kurs på distans ISO 50001 Energiledningssystem

Utbildningar inom ledningssystem

Här hittar du fler utbildningar inom ledningssystem.


Beställningsvillkor

 • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
 • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.
 • Kursavgiften faktureras av oss vid kursstart. Betalningsvillkor: 30 dagar netto

Information

Öppen Utbildning

ISO 50001 – Energiledningssystem

Sökord

 • Energiledning
 • ISO 50001

Kursavgift

8.500 SEK (exkl. moms). Kursdokumentation ingår. På klassrumsutbildningar ingår även lunch och fika.

Datum

Distans
2024-09-04

Kl. 09:00 - 16:30

Distans
2024-11-07

Kl. 09:00 - 16:30

Kursanmälan

ISO 50001 – Energiledningssystem

Kontakt

Kontakta Ramboll Utbildning

Ramboll Utbildning

Support & Förfrågningar