Processledning enligt ISO 9001

Vår kurs i grundläggande processledning ger dig kunskap om hur man etablerar ett verkningsfullt processorienterat arbetssätt enligt ISO 9001.

Vår utbildning i processledning enligt ISO 9001 ger dig grundläggande kunskaper i hur man, steg för steg, etablerar ett verkningsfullt processorienterat arbetssätt i praktiken.

Ett processorienterat arbetssätt är en av de 7 kvalitetsledningsprinciperna som ISO 9001 grundar sig på och som kännetecknar en framgångsrik organisation. För att kunna arbeta med processledning i praktiken behöver man bestämma vilken processmognad man vill uppnå, samt att etablera rätt förutsättningar vad gäller såväl organisation, strukturer och ett systematiskt arbetssätt.

Processledning enligt ISO 9001

Kursen ger dig

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i hur man steg för steg etablerar ett verkningsfullt processorienterat arbetssätt i praktiken. Genom att varva teori med praktiska övningar samt att ta del av flera exempel från verkligheten kommer deltagarna få insikt, kunskap och förmåga att tillämpa detta på hemmaplan.

Målgrupp

Detta är en grundkurs och inga förkunskaper behövs. Om du har arbetat med och känner till standarden för kvalitetsledning, ISO 9001:2015, kommer du att känna igen en del.

Ur kursens innehåll

 • Varför arbeta med processledning?
 • Skala för processmognad
 • Kartläggning av processer och olika typer av processer
 • Intressenternas krav och förväntningar på processens utfall
 • Mäta och övervaka processens prestanda
 • Etablera och styra processen
 • Identifiera och hantera processrisker
 • Ständig förbättring

Recensioner

Läs recensioner av våra kurser!

Upplägg för kurser på distans

Kurstillfällen på distans genomförs via Microsoft Teams eller motsvarande. Information kring utbildningen, allt kursmaterial och kontaktuppgifter till kursledare hittar du på vår digitala lärplattform Ramboll Learning. Rambolls distansutbildningar erbjuder givetvis möjligheter till nätverkande, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Kurs processledning i praktiken på distans

Kurser inom ledningssystem

Här hittar du fler kurser inom ledningssystem.


Beställningsvillkor

 • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
 • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.
 • Kursavgiften faktureras av oss vid kursstart. Betalningsvillkor: 30 dagar netto

Information

Öppen Utbildning

Processledning enligt ISO 9001

Sökord

 • Processkartläggning
 • Processmognad
 • Processorienterat arbetssätt
 • Ständiga förbättringar

Kursavgift

8.500 SEK (exkl. moms). Kursdokumentation ingår. På klassrumsutbildningar ingår även lunch och fika.

Datum

Distans
2024-05-30

Kl. 09:00 -16:30

Kursanmälan

Processledning enligt ISO 9001

Kontakt

Kontakta Ramboll Utbildning

Ramboll Utbildning

Support & Förfrågningar