Värdeskapande ledningssystem

Vi ger dig kunskap och inspiration samt nya verktyg och metoder för att utveckla ett ledningssystem som skapar värde för organisationen.

Ledningssystem syftar till att driva förbättring, säkerställa måluppfyllelse samt säkerställa efterlevnad av krav. Dessutom bör det vara ett lämpligt och effektivt stöd för verksamheten och dess medarbetare.

Målsättningen med vår kurs värdeskapande ledningssystem är att kursdeltagaren efter att ha gått denna kurs ska ha fått både nya kunskaper och inspiration samt nya verktyg och metoder för att kunna ta sig an och utveckla ett ledningssystem som skapar värde för organisationen.

Kursen ger dig

Det finns flertalet kännetecken för värdeskapande ledningssystem. Denna kurs går igenom ett antal av dessa och kursdeltagaren erhåller en fördjupning inom principerna för effektiv verksamhetsstyrning. Vi går igenom allmänna framgångsfaktorer och diskuterar vilka förutsättningar som krävs och hur man kan agera för att förbättra förutsättningarna för effektiv verksamhetsstyrning. Därtill går vi igenom vanliga fallgropar för att ta fasta på hur dessa kan undvikas.

Verksamhetsutveckling kräver både ledarskap och god kommunikation. Mål ska driva förbättring genom att hjälpa verksamheten förbättra sin prestanda. Samtidigt behöver verksamheten ha kartlagt och förstått kravbilden och sina förutsättningar för verksamhetsutveckling och styrning. Med detta som utgångspunkt erbjuder denna kurs även en fördjupning inom nulägesanalys, målstyrning och strategi samt processtyrning. Vi tittar också på hur vi kan förbättra förutsättningarna för effektiv verksamhetsstyrning genom anpassat ledarskap, god kommunikation, involvering av medarbetare samt aktivt förbättringsarbete.

Under utbildningen varvas teori med diskussioner där kursdeltagarna själva får bidra med sina erfarenheter och diskutera den egna verksamhetens utvecklingsområden. Kursdeltagaren får tips och råd kopplat till utveckling av ledningssystem och vi går igenom vilka de vanligaste utmaningarna och fallgroparna är.

ledningssystem

Målgrupp

Kursen riktar sig till chefer och ledningsgrupper, kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöchefer/samordnare och ansvariga samt verksamhetsutvecklare som önskar en fördjupning inom ledningssystem och som efterfrågar ett värdeskapande ledningssystem.

Förkunskaper

Kanske är er verksamhet certifierad enligt ISO 9001, 14001 eller 45001 eller så är den inte det. Ett certifierat ledningssystem är inget krav. Kursdeltagaren bör däremot ha en grundläggande förståelse inom ledningssystem.

Ur kursens innehåll

  • Värdeskapande ledningssystem och ledningsprinciper
  • Nulägesanalys och grunden för ledningssystemets uppbyggnad
  • Mål och strategi
  • Processtyrning
  • Framgångsfaktorer och fallgropar

Recensioner

Läs recesnsioner av våra utbildningar!

Kurstillfällen på distans

Kurstillfällen på distans genomförs via Microsoft Teams eller motsvarande. Information kring utbildningen, allt kursmaterial och kontaktuppgifter till kursledare hittar du på vår digitala lärplattform Ramboll Learning. Rambolls distansutbildningar erbjuder givetvis möjligheter till nätverkande, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Kurs på distans värdeskapande ledningssystem

Fler kurser inom ledningssystem

Här hittar du fler kurser inom ledningssystem.


Beställningsvillkor

  • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
  • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.
  • Kursavgiften faktureras av oss vid kursstart. Betalningsvillkor: 30 dagar netto

Information

Öppen Utbildning

Värdeskapande ledningssystem

Sökord

  • Processstyrning

Kursavgift

8.500 SEK (exkl. moms). Kursdokumentation ingår. På klassrumsutbildningar ingår även lunch och fika.

Datum

Kursanmälan

Värdeskapande ledningssystem

Kontakt

Kontakta Ramboll Utbildning

Ramboll Utbildning

Support & Förfrågningar

Kontakt

Kursledare Nicole Klemets

Nicole Klemets

Kursledare & Produktägare E-learning0709-27 45 06Kontakta mig >>