ISO 22000 & FSSC 22000 – Grundkurs

Kursen ger dig en grundläggande förståelse för kraven i FSSC 22000-standarden samt vad som krävs för att uppfylla dessa, samt en tydlig bild av de viktigaste dokumentationskraven som uppfyller standardens och certifieringens krav.

FSSC (Food Safety System Certification) och ISO 22000 är internationella standarder som hjälper företag att utveckla och implementera effektiva system för livsmedelssäkerhet. Dessa standarder ger en strukturerad metod för att ständigt förbättra processer och system, vilket hjälper till att säkerställa att maten som når konsumenterna är av hög kvalitet och säker.

Kursen ger dig

Vår kurs ger dig en grundläggande förståelse för kraven i FSSC 22000-standarden samt vad som krävs för att uppfylla dessa, samt en tydlig bild av de viktigaste dokumentationskraven som uppfyller standardens och certifieringens krav.  Du får även lära dig att tillämpa standarden i praktiken utifrån din verksamhet.

Kursen täcker kraven i FSSC 22000-standarden, inklusive ISO 22000, ISO/TS 22002 och FSSC 22000.

Målgrupp

Utbildningen är lämplig för alla som funderar på att implementera ett ledningssystem för livsmedelssäkerhet baserat på FSSC 22000-standarden eller förbättra ett redan befintligt system. Utbildningen är lämplig till exempel för:

 • Kvalitetschefer eller kvalitetsansvariga som ansvarar för företagets kvalitetssäkring och kvalitetsledning.
 • Produktchefer med flera, som övervakar produktionen av produkter och säkerställer att de uppfyller livsmedelssäkerhetsstandarder.
 • Företagsledning, såsom VD, medlemmar av ledningsgruppen och andra representanter för företagets högsta ledning, som ansvarar för strategiska beslut och livsmedelssäkerhet.
 • Produktionspersonal som är direkt involverade i livsmedelsproduktion och spelar en nyckelroll i att säkerställa att den dagliga verksamheten följer livsmedelssäkerhetskrav.
ISO 22000 & FSSC 22000

Ur kursens innehåll

 • Introduktion och principer för ledningssystem för livsmedelssäkerhet
 • Kraven i ISO 22000:2018
 • Kraven i ISO/TS 22002
 • FSSC 22000 V6:s särskilda krav
 • Införande av ledningssystem för livsmedelssäkerhet
 • Certifieringsförfarandet
 • Praktiska tips och steg-för-steg instruktioner

Förkunskapskrav

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Språk

Denna kurs hålls på engelska.

Recensioner

Se recensioner av våra utbildningar och kurser.

Kurstillfällen på distans

Kurstillfällen på distans genomförs via Microsoft Teams eller motsvarande. Information kring utbildningen, allt kursmaterial och kontaktuppgifter till kursledare hittar du på vår digitala lärplattform Ramboll Learning. Rambolls distansutbildningar erbjuder givetvis möjligheter till nätverkande, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Kurs på distans Internrevision av ledningssystem

Fler kurser inom ledningssystem

Här hittar du fler kurser inom ledningssystem till exempel ISO 9001:2015 – Kvalitetsledning.


Beställningsvillkor

 • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
 • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.
 • Kursavgiften faktureras av oss vid kursstart. Betalningsvillkor: 30 dagar netto

Information

Öppen Utbildning

ISO 22000 & FSSC 22000 – Grundkurs

Sökord

 • FSSC 22000
 • ISO 22000

Kursavgift

8 500 SEK (Exkl. moms). Kursdokumentation ingår.

Datum

Distans
2024-09-26

08:00 - 16:00 (CET)

Kursanmälan

ISO 22000 & FSSC 22000 – Grundkurs

Kontakt

Kontakta Ramboll Utbildning

Ramboll Utbildning

Support & Förfrågningar

Kontakt

reija

Reija Asikainen

HSEQ Management Consultant & TrainerFinlandKontakta mig >>