Förvaltningsrutiner enligt lagkrav i Miljöbalken och Miljöbyggnad

Kursen hjälper dig ta fram eller implementera förvaltningssystem för att säkra att ert fastighetsbestånd sköts bra och effektivt, samt uppfyller redovisningskriterierna i till exempel miljöcertifieringssystem såsom miljöbyggnad.

Kursen ger dig förståelse för vad förvaltningssystem bör innehålla för att man skall känna sig trygg med att ens bestånd följer myndighetskrav samt krav från miljöcertifieringssystem såsom miljöbyggnad. Du kommer att få lära dig mer om de bakomliggande teorierna till flertalet av de myndighetskrav och standarder som finns inom området. Våra erfarna kursledare kommer att varva teori med praktik via exempel från verkligheten. Lärarledd information varvas med praktiska övningar och diskussioner mellan deltagarna, vilket ger goda möjligheter till kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Efter genomförd kurs kommer du att ha en större förståelse för den vetenskapliga bakgrunden till dagens kravställning samt insikt i vad en fastighetsägares förvaltningsarbete bör innehålla.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar i anknytning till fastighetsdrift och önskar ökad förståelse för hur du och din organisation bör hantera era byggnader så att den prestanda som byggnaderna har eller utvecklas till kan bibehållas. Du kanske arbetar hos fastighetsägare, -utvecklare eller -förvaltning eller inom funktioner för att kravställa eller kvalitetsbedöma driftskedena.

Ur kursens innehåll

 • Påverkande lagstiftare
 • Miljöbalken
 • Föreskrifter som påverkar driften av fastigheter
 • Krav för nybyggnader och befintliga byggnader
 • Rekommenderade kontroller vid överlämning
 • Bakgrunden till kraven i Miljöbyggnad
 • Dokumentationskrav
 • Lämpliga format för hantering av olika indikatorer
 • Tillgängliga checklistor och egenkontroller

 

Beställningsvillkor

 • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
 • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.

Information

Kurs

Förvaltningsrutiner enligt lagkrav i Miljöbalken och Miljöbyggnad

Kursavgift

7.100 kr (exkl. moms) Distans 09:00-16:00, Klassrum 09:30-17:00 Kursdokumentation ingår. På klassrumsutbildningar ingår även lunch och fika.

Bokning