Renrum – minimera föroreningsspridning

Den här kursen vänder sig till dig som har renrum i din verksamhet och vill fördjupa dina kunskaper inom området samt kraven i ISO 14644 och CGMP.

Vår kurs Renrum – minimera föroreningsspridning utifrån mydighetskrav och standarder vänder sig till dig som har renrum i din verksamhet eller har andra kopplingar till rensrumsmiljöer och vill fördjupa dina kunskaper inom området. Du får lära dig mer om renrumsventilation, föroreningskällor samt design och föroreningsspridning inom renrum med fokus på ventilation (HVAC). Vi diskuterar även myndighetskrav och standarder avseende renrum och föroreningsspridning med syfte öka dina teoretiska kunskaper inom området.

Kursen ger dig

Kursen ger dig förståelse för grundläggande designkrav och teorier inom området för luftburen föroreningsspridning. Du kommer att få lära dig mer om de bakomliggande teorierna till flertalet av GMP kraven inom området samt ISO 14644. Våra erfarna kursledare kommer att gå igenom teorier med praktisk anknytning och exempel från verksamheter och myndighetsinspektioner. Föreläsningar varvas med praktiska övningar och diskussioner mellan deltagarna, vilket ger goda möjligheter till kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Efter genomförd kurs kommer du att ha en större förståelse för den vetenskapliga bakgrunden till dagens kravställning samt ökade beräkningskunskaper.

renrum

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar med renrumsmiljöer och önskar ökad förståelse för hur luftburna föroreningar kan kontrolleras så att risker för kontaminering av produkter minimeras. Du kanske arbetar inom ingenjörs-, projekt eller kvalitetsorganisationen eller inom funktioner för drift och underhåll av renrum. Du kanske är mikrobiolog, produktionshygieniker, laboratoriepersonal, operatör, leverantör eller har en rådgivande roll inom renrumsmiljöer.

Ur kursens innehåll

 • Viktiga designkriterier för renrum
 • Renrumsventilation
 • Föroreningsspridning och föroreningsalstring
 • Teoretiska beräkningar av partikelnivåer och ventilationsbehov.
 • Validering av renrum
 • Myndighetskrav och standarder (ISO 14644) avseende föroreningsspridning och design.
 • Filtreringstekniker och filtreringskrav för luftbehandlingssystem

Recensioner

Läs recensioner av våra kurser.

Upplägg för kurser på distans

Kurstillfällen på distans genomförs via Microsoft Teams eller motsvarande. Information kring utbildningen, allt kursmaterial och kontaktuppgifter till kursledare hittar du på vår digitala lärplattform Ramboll Learning. Rambolls distansutbildningar erbjuder givetvis möjligheter till nätverkande, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Kurs på distans renrum

Beställningsvillkor

 • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
 • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.
 • Kursavgiften faktureras av oss vid kursstart. Betalningsvillkor: 30 dagar netto

Information

Öppen Utbildning

Renrum – minimera föroreningsspridning

Sökord

 • Föroreningsspridning
 • ISO 14644
 • Renrumsventilation

Kursavgift

8.500 SEK (exkl. moms). Kursdokumentation ingår. På klassrumsutbildningar ingår även lunch och fika.

Datum

Kursanmälan

Renrum – minimera föroreningsspridning

Kontakt

Kontakta Ramboll Utbildning

Ramboll Utbildning

Support & Förfrågningar