Stefan Sundström

Stefan hjälper företag med design, implementering och validering av sterila processer. Med bred erfarenhet inom området har han även genomfört nationella och internationella utbildningar och föredrag (Läkemedelsverket, FDA, PDA, IVT, ISPE mm) inom GMP och sterila processer. Stefan supportar även företag med forskning kring sterila läkemedel. Med 20 års erfarenhet inom det sterila området är han även en av våra engagerade kursledare.